Święto w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

Święto w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

2 czerwca 2015 r. odbył się egzamin licencjacki 26 magistrów, doktorantów 4 specjalizacji:

  • teologii pastoralnej praktycznej (6),
  • duszpasterstwa rodzin (6),
  • katechetyki (5),
  • edukacji medialnej (9).

Gratulujemy nowym Magistrom Licencjuszom, którzy uzyskując tytuł licencjata teologii mogą podejmować zajęcia dydaktyczne z tego zakresu na Wydziałach Teologii i formalnie mogą procedować kolejne etapy ku obronie pracy doktorskiej.

Więcej informacji o Instytucie

share