Sprawozdanie i fotografie z konferencji „Sacrum w mediach. Komunikacja – Prowokacja – Profanacja.”

Sprawozdanie i fotografie z konferencji "Sacrum w mediach. Komunikacja – Prowokacja – Profanacja."

IMG_4190 [1024x1024 jalbum]W dniu 11 maja 2015 r. na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL wraz z Katedrą Teologii Moralnej i Etyki UWM w Olszynie. Przewodnim tematem konferencji była problematyka: Sacrum w mediach. Komunikacja – Prowokacja – Profanacja.

Konferencja rozpoczęła się Mszą św. w kościele Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, której przewodniczył abp Józef Górzyński. Po Mszy Ksiądz Arcybiskup otworzył również obrady konferencji. W konferencji wzięło udział 50 prelegentów z 13 ośrodków naukowych z całej Polski.

Konferencja była podzielona na dwa panele główne oraz obrady w sekcjach. Podczas pierwszego panelu, któremu przewodniczył o. dr Mirosław Chmielewski (KUL) referat wygłosili: o. dr hab. Mirosław Pawliszyn (UWM), ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT oraz ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US. Druga i trzecia część konferencji odbywała się w sekcjach poświęconych tematom: Przekaz sacrum w radio i w prasie, Sacrum w filmie, Duchowość w przekazie medialnym, Pedagogiczny aspekt sacrum, Sacrum
w cyberprzestrzeni
, Sacrum w kulturze i religiach, Ecclesia – Martyria, Reklama – szansa czy zagrożenie? Konferencja zakończyła się obradami plenarnymi, którym przewodniczył ks. dr Marek Jodkowski (UWM), a referaty wygłosili: ks. dr Jarosław Wożniak (KUL), dr Monika Kacprzak (WSKSiM) i o. dr Mirosław Chmielewski (KUL).

Podczas konferencji odbyła się również promocja publikacji doktorantów Edukacji Medialnej KUL: Jan Paweł II – orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Konkordancja.

Zdjęcia są autorstwa p. mgr. Ewy Łaskarzewskiej oraz o. dra Mirosława Chmielewskiego

share