Śp. Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Zasępa (1946-2016) – in memoriam

“Sam, aby inni nie byli sami” to motto towarzyszyło Ci Księże Profesorze przez całe Twoje życie, przywoływałeś je na zajęciach, wykładach, ale nade wszytko urzeczywistniało się ono w Twoim życiu. Byłeś wzorem pokory i skromności, uczyliśmy się od Ciebie szacunku do innych ludzi.

Dziękujemy za przekazaną nam wiedzę, ale przede wszystkim świadectwo wiary i zaufania Bożemu Miłosierdziu. Wspominamy wspólne chwile spędzone na Słowacji na Uniwersytecie w Rużomberoku, w gościnnych Luczkach, jak również każde spotkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci oraz modlitwie.

Odpoczywaj w pokoju!

Doktoranci Edukacji Medialnej KUL

Ks. Tadeusz Zasępa urodził się 23 kwietnia 1946 r. w Radziechowicach

Wykształcenie

1965 – matura w LO im Gen. Świerczewskiego w Częstochowie;
1965 – 1971 – Studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym diec. częstochowskiej w Krakowie;
1977 – magisterium KUL JPII;
1981 – 1984 – Studia uzupełniające w Waszyngtonie, Genewie i Mediolanie;
1983 – doktorat w zakresie teologii pastoralnej (KUL JP II);
1987 – habilitacja w zakresie teologii pastoralnej – edukacja medialna (KUL JP II);
1995 – profesor nadzwyczajny;
2001 – profesor zwyczajny.

Praca

1971 – 1974 -wikariusz w parafii Ducha Świętego w Wieruszowie;
1976 – 1992 -kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą, KUL;
1975 – 1977 – duszpasterz akademicki w Domu Akademickim KUL przy ul. Sławińskiego 8 (dziś ul. Niecała);
1990 – 1991 – docent w Instytucie Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, KUL;
1991 – Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, KUL;
1993 – 1995 Założyciel i pierwszy dyrektor Katolickiego Radia Lublin, Założyciel i pierwszy redaktor lubelskiej edycji tygodnika „Niedziela”;
1994 – 2002 – Prezes Zarządu Lubelskiej Szkoły Biznesu, Spółki z o.o. Fundacji Rozwoju KUL;
1998 – 2001 – Podyplomowe Studium Dziennikarskie w Uniwersytecie Trnawskim (Słowacja);
1999 – Założyciel i pierwszy rektor Lubelskiej Szkoły Biznesu – Szkoły Wyższej (obecnie: Lubelskiej Szkoły Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły), Wykładowca na Wydziale Teologicznym w Spišskiej Kapitule, Wykładowca w Uniwersytecie Tranwskim, Katolickim Uniwersytecie w Ružomberku, Uniwersytecie w Prešovie (Słowacja)
2008 – 2014 – Rektor Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku (Słowacja)

Druki zwarte

 1. Zasępa, P. Olekšák, Ako rozumieť televízií, Ružomberok 2014, ss. 303.
 2. Zasępa, P. Izrael, Televízia u nás doma, Ružomberok 2011, ss. 110.
 3. Zasępa, Krížová cesta, Ružomberok 2012, ss. 35.
 4. Zasępa, P. Olekšák, T. Rončáková, Človek, slovo a obraz v mediach, Ružomberok 2010, ss. 327.
 5. Zasępa, P. Olekšák, I. Gazda, Etika v žurnalistike, Ružomberok 2009, ss. 267.
 6. Zasępa, P. Olekšák, Mediálna výchova, Ružomberok 2008, ss. 196.
 7. Zasępa, P. Olekšák, Diplomacia pre žurnalistov, Ružomberok 2008, ss. 71.
 8. Zasępa, P. Olekšák, Internet a globalizácia. Antropologické aspekty, tł. B. Kluska, M. Klusková, Ružomberok 2006, ss. 210.
 9. Iłowiecki, T. Zasępa, Moc a nemoc médií, tł. A. Filipek, Bratislava 2003, ss. 183.
 10. Zasępa, Médiá v čase globalizácie, tł. M. Kováčik, Bratislava 2002, ss. 425.
 11. Zasępa, Media, człowiek, społeczeństwo. Doświadczenie europejsko-amerykańskie, Częstochowa 2000, ss. 360.
 12. Zasępa, Przed wielkanocnym porankiem – wielkopostne przepowiadanie Chrystusa, Częstochowa 1998, ss. 127.
 13. Zasępa, Pred Veľkonočným ránom. Veľkopôstne ohlasovanie Krista, tł. A. Adam. Prešov 1998, ss. 96.
 14. Zasępa, Umacniając braci w wierze: (posługa katechetyczna Radiowej Godziny Różańcowej), Buffalo 1989, ss. 293.
 15. Zasępa, Katecheza emigracyjna Radiowej Godziny Różańcowej Ojca Justyna w USA (1931-1981), Lublin 1987, ss. 276.
 16. Zasępa, Idąc nauczajcie… Teoria katechetyczna Gabriela Morana, Lublin 1985, ss. 215.
 17. Zasępa, Emigracyjni katecheci Radiowej „Godziny Różańcowej”, Buffalo 1984, ss. 138.

Redakcja książek

 1. Mediálna výchova pre 5.-9. ročník základnej školy, red. Zasępa a kol., Bratislava 2014, ss. 127.
 2. Media, Man and Society in the Process of Globalization, T. Zasępa et al. Sankt Ottilien 2011, ss. 175.
 3. Nowe trendy w wychowaniu i edukacji człowieka współczesnego, red. T. Zasępa. Lublin 2006, ss. 155.
 4. Nowe trendy w badaniach i nauce, red. T. Zasępa, Lublin 2005, ss. 87.
 5. Kościół w służbie człowiekowi, red. Tadeusz Zasępa, Lublin 2005, ss. 103.
 6. Kształcenie i formacja dziennikarzy w ramach studiów uniwersyteckich, red. T. Zasępa, Lublin 2004, ss. 58.
 7. Komunikacja wyzwaniem dla Kościoła, red. T. Zasępa, Lublin 2004, ss. 96.
 8. Szkoła katolicka w XXI wieku, red. T. Zasępa, Lublin 2003, ss. 84.
 9. Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003, ss. 650.
 10. Integracja europejska i jej implikacje w dziedzinie edukacji, T. Zasępa, Lublin 2003, ss. 46.
 11. Edukacja medialna, red. T. Zasępa, Lublin 2002, ss. 63.
 12. Edukacja medialna, red. T. Zasępa, Lublin 2003, ss. 57.
 13. Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2001, ss. 636.

 III. Artykuły naukowe

 1. Zasępa, J. Woźniak, Médiá a rodina v kontexte Rímskej mimoriadnej synody, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, nr 2, 2014, s. 9-20.
 2. Zasępa, P. Olekšák, Building Areas of Peace with media and ethics in the Process of Globalization, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, nr 2, 2013, s. 112-124.
 3. Zasępa, Attitudes to work, „Studia Socialia Cracoviensia”, nr 2(9), 2013, s. 103-110.
 4. Zasępa, Work and unemployment, „Studia Socialia Cracoviensia”, nr 1(8), 2013, s. 21-30.
 5. Zasępa, P. Olekšák, J. Woźniak, Die Ethik und die ethische Kultur in der Gestaltung der Wirtschaft, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, nr 1, 2012, s. 158-166.
 6. Zasępa, Lokálne médiá v sociálnej kultúre a komunikácii, „Otázky žurnalistiky”, nr 1-2, 2012, s. 56-61.
 7. Zasępa, J. Woźniak, Komunikácia Jana Pavla II. s človekom i so svetom, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, nr 1, 2011, s. 104-117.
 8. Zasępa, J. Woźniak, Człowiek, o którym pamięta Bóg, „Kultura – media – teologia”, nr 7, 2011, s. 8-15.
 9. Zasępa, J. Woźniak, Spolupráca morálnych teológov a mediálnych odborníkov ako základ kresťanskej demokracie, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, nr 1, 2010, s. 17-21.
 10. Zasępa, J. Woźniak, Nové technológie a nové vzťahy v Digital Nation – podpora kultúry, úcty, dialógu a priateľstva, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, nr 1, 2009, s. 41-48.
 11. Olekšak, T. Zasępa, The media in the family, „Studia Socialia Cracoviensia”, nr 1(1), 2009, s. 25-36.
 12. Zasępa, Znaky psychologického vplyvu médií na spoločnosť a rodinu, w: Rodina a médiá. XXIII. medzinárodný kongres rodiny. Ružomberok 5.-7. septembra 2008. Zborník zo svetovej vedeckej konferencie, red. T. Rončáková, Ružomberok 2009, s. 341-350.
 13. Zasępa, Podoba komunikácie v informačnej spoločnosti, w: Globalizácia ako platforma prieniku prírodných a humanitných vied: nové formy komunikacie, red. J. Tiňo, Bratislava 2009, s. 27-35.
 14. Zasępa, Bioetická problematika v mediach, w: Bioetické konflikty: stav a sociálne dôsledky 40 rokov po Humanae vitae, red. S. Košč, Ružomberok 2009, s. 92-97.
 15. Zasępa, J. Woźniak, The Media: Moral Values in an Information Society, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, nr 1, 2008, s. 5-17.
 16. Zasępa, J. Woźniak, Globalization – media – ethics, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, nr 1, 2008, s. 87-94.
 17. Zasępa, Právna situácia médií: (právne a politické podmienky médií v Poľsku), w: Vplyv nového tlačového zákona na prácu novinárov a na život slovenskej spoločnosti: zborník z odborného seminára Katedry žurnalistiky FF KU s medzinárodnou účasťou. Ružomberok 5. marca 2008, red. P. Olekšák, T. Rončáková, Ružomberok 2008, s. 36-43.
 18. Zasępa, Obraz Slovenska v poľskej tlači v rokoch 1990-2007,Otázky žurnalistiky”, nr 1-2, 2008, s. 39-45.
 19. Zasępa, Manipulácia v spravodajstve, w: Kvalitatívna a kvantitatívna analýza spravodajských relácií slovenských mienkotvorných televízií: zborník z odborných seminárov Katedry žurnalistiky FF KU, red. P. Olekšák, T. Rončáková, I. Gazda, Ružomberok 2008, s. 31-48.
 20. Zasępa, P. Olekšák, Presnosť a úplnosť v spravodajských reláciách, w: Kvalitatívna a kvantitatívna analýza spravodajských relácií slovenských mienkotvorných televízií: zborník z odborných seminárov Katedry žurnalistiky FF KU, red. P. Olekšák, T. Rončáková, I. Gazda, Ružomberok 2008, s. 82-93.
 21. Zasępa, P. Olekšák, Transparentnosť a vyváženosť v spravodajstve, w: Kvalitatívna a kvantitatívna analýza spravodajských relácií slovenských mienkotvorných televízií: zborník z odborných seminárov Katedry žurnalistiky FF KU, red. P. Olekšák, T. Rončáková, I. Gazda, Ružomberok 2008, s. 137-141.
 22. Zasępa, Komunikácia v informačnej spoločnosti, „Forum scientiae et sapientiae”, nr 15, z 1, 2008, s. 38-44.
 23. Zasępa, Globalizácia médií a spoločenstvo, w: Multilaterálne aspekty života spoločnosti, red. M. Pribula, Prešov 2008, s. 4-15.
 24. Zasępa, Globalizacja przemocy w telewizji i możliwość jej przezwyciężenia, w: Między historią a teraźniejszością: rozprawy, studia, szkice dedykowane doktorowi Józefowi Dudzie z okazji 65. rocznicy urodzin, red. E. Skrzypek, Z. Szymański, Lublin 2008, s. 387-393.
 25. Zasępa, Fundamenty žurnalistiky v podmienkach globalizácie, „Theologos: teologická revue”, nr 1, 2008, s. 7-16.
 26. Zasępa, Globalization – media – ethics, „Orbis Communicationis Socialis. Internatiotional revue of social communication”, 2008, s. 12-24.
 27. Zasępa, Christianity as the basis for uniting Europe, w: Global Education up to the Future, red. A. Akimjak, D. Harrel Lubcker, Warszawa 2007/2008, s. 13-18.
 28. Zasępa, Pełny obraz człowieka darem dla nowej Europy, w: Sapienciálny charakter antropológie Jana Pavla II. a európska integrácia, red. P. Dancák, Prešov 2007, s. 16-21.
 29. Zasępa,  Building Areas of Peace with media and ethics, „Otázky žurnalistiky”, nr 1-2, 2007, s. 6-13.
 30. Zasępa, Jan Paweł II – wydarzenie religijne – wydarzenie telewizyjne. Wybór i pierwsze sto dni pontyfikatu w telewizji polskiej i włoskiej, „Biuletyn edukacji medialnej”, nr 1, 2007, s. 49-64.
 31. Zasępa, Media and catholic media in Poland after 1989, „Orbis Communicationis Socialis. Internatiotional revue of social communication”, 2007, s. 6-22.
 32. Zasępa, Rozhlas ako morálna a náboženská služba človeku, „Otázky žurnalistiky”, nr 3-4, 2007, s. 60-62.
 33. Zasępa, Religia i treści religijne w mass mediach, „Média – Náboženstvo – Edukácia”, Prešov, nr 1, 2007, s. 6-15.
 34. Zasępa, Niezbywalne treści duszpasterskie w krajach postkomunistycznych, „Studia Salvatoriana Polonica”, nr 1, 2007, s. 125-135.
 35. Zasępa, Utrpenie bez eutanazie, „Forum Scientiae et Sapientiae”, nr 14, 2007, s. 16-18.
 36. Zasępa, Kvantitatívny výskum transferu mediálnych informácií, w: Kvalitatívny výskum médií: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok 10. novembra 2006, red. P. Olekšák, Ružomberok 2007, s. 9-16.
 37. Zasępa, Interakcja między edukacją a zarządzaniem wiedzą w organizacjach, „Zeszyt Naukowy”, nr 2, 2006, s. 39-47.
 38. Zasępa, Formacja kaznodziei do rozumienia mediów, w: Integralne kształcenie kaznodziei, red. W. Broński, Lublin 2006, s. 335-346.
 39. Zasępa, Globalizacja – szansą czy zagrożeniem porządku międzynarodowego? „Roczniki Teologiczne”, t. 53, z. 8, 2006, s. 161-185.
 40. Zasępa, Medial Education In Poland, „Orbis Communicationis Socialis. Internatiotional revue of social communication”, 2006, s. 37-42.
 41. Zasępa, Oblasti sociologického výskumu religiozity na Slovensku, w: K otázkam kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy textov z médií: zborník z medzinárodného vedeckého seminára 28. apríla 2006, red. J. Mlacek, Ružomberok 2006, s. 23-29.
 42. Zasępa, Oblasti sociologického výskumu religiozity na Slovensku, w: Vedeckovýskumné dimenzie žurnalistickej komunikacie: medzinárodná konferencia Katedry žurnalistiky, red. D. Serafínová, Ružomberok 2005, s. 21-27.
 43. Zasępa, The Indispensable Values in the European Journalism, w: Problematika krajín Európskej únie v rakúskych a slovenských mediach: zborník z medzinárodného vedeckého seminára, red. I. Jenča, Ružomberok 2005, s. 9-17.
 44. Zasępa, Media and Public Opinion, „Orbis Communicationis Socialis. Internatiotional revue of social communication”, 2005, s. 6-14.
 45. Zasępa, Media a zdrowie psychiczne obywateli w Polsce, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, nr 1, 2005, s. 7-13.
 46. Zasępa, Building Areas of Peace in the Process of Globalization, w: Lumen Christi tantum in Ecclesia. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin o. prof. dr. hab. Antoniego Jozafata Nowaka OFM, red. T. Paszkowska, Lublin 2005, s. 431-443.
 47. Zasępa, Osoba ludzka ogniskową społeczeństwa informacyjnego, „Ethos”, nr 1-2, 2005, s. 426-437.
 48. Zasępa, Personalizm drogą humanizacji mediów w procesie globalizacji i rozwoju komunikacji wirtualnej, w: W służbie Bogu i ludziom. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Władysławowi Głowie z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia kapłaństwa, red. H. Słotwińska, Lublin 2005, s. 243-351.
 49. Zasępa, Religia i treści religijne w mass mediach, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, nr 1, 2005, s. 70-77.
 50. Zasępa, Komunikacja cybernetyczna wyzwaniem dla Kościoła, w: Komunikacja wyzwaniem dla Kościoła, red. T. Zasępa, Lublin 2004, s. 9-13.
 51. Zasępa, Kształcenie i formacja dziennikarzy, w: Kształcenie i formacja dziennikarzy w ramach studiów uniwersyteckich, red. T. Zasępa, Lublin 2004, s. 9-20.
 52. Zasępa, Niezbywalne treści chrześcijańskie w zjednoczonej Europie, „Orbis Communicationis Socialis. Internatiotional revue of social communication”, 2004, s. 39-46.
 53. Zasępa, Prawne i polityczne uwarunkowania mediów w Polsce, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, nr 2, 2004, s. 17-22.
 54. Zasępa, Komunikacja cybernetyczna wyzwaniem dla Kościoła, „Orbis Communicationis Socialis. Internatiotional revue of social communication”, 2003, s. 3-7.
 55. Zasępa, Edukacja medialna w seminariach duchownych, „Orbis Communicationis Socialis. Medzinárodný teologický zborník o otázkach spoločenskej komunikácie”, Prešovská Univerzita v Prešov 2003, s. 63-75.
 56. Zasępa, Globalizacja – mass media – Internet, w: Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003, s. 11-15.
 57. Zasępa, Komunikacja cybernetyczna wyzwaniem dla Kościoła, w: Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003, s. 51-54.
 58. Zasępa, Media publiczne a więzi społeczne, w: Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003, s. 87-92.
 59. Zasępa, Globalizacja przemocy w telewizji i możliwości jej przezwyciężenia, „Keryks”, nr 2, 2003, s. 87-98.
 60. Zasępa, Nowe modele kształcenia – edukacja za pośrednictwem mediów, w: Społeczeństwo wirtualne – społeczeństwo informacyjne, red. R. Szwed, Lublin 2003, s. 209-216.
 61. Zasępa, Szkoła katolicka w XXI wieku, w: Edukacja medialna, red. T. Zasępa, Lublin 2003, s. 9-19.
 62. Zasępa, Spuchl’ák J.: Služba a úloha Katolíckej cirkvi v spoločenských komunikačných prostriedkoch, „Orbis Communicationis Socialis. Internatiotional revue of social communication”, 2003, 68-72. (recenzja)
 63. Zasępa, Media publiczne a więzi społeczne: integracja vs. dezintegracja, w: Edukacja medialna, red. T. Zasępa, Lublin 2002, s. 9-16.
 64. Zasępa, Media publiczne a więzi społeczne: integracja vs. dezintegracja, w: Media publiczne i edukacja Polaków. Społeczeństwo, naród, kultura, obywatel. II Konferencja Nadawców Publicznych. Kraków 23-24 maja 2001 r., red. E. Biedka, Warszawa 2002, s. 57-64.
 65. Zasępa, Mentálne zmeny v spoločnosti vplyvom médií, „ACTA Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis” Bratislava, nr 3, 2002, s. 288-293.
 66. Zasępa, Syndrom Rambo. Czy media generują czy jedynie odzwierciedlają przemoc? w: Agresja i przemoc w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, red. ks. Marian Machinka MSF, Olsztyn 2002, s. 97-104.
 67. Zasępa, Integracja europejska i jej implikacje w dziedzinie edukacji, w: Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin profesora Jerzego Gałkowskiego, red. J. Kłos, A. Noras, Lublin 2002, s. 287-294.
 68. Zasępa, Misja Kościoła wobec dominacji mediów w świecie, w: Sobór bliski – Sobór daleki. Tydzień Eklezjologiczny 2001, red. V. Kmiecik, A. Czaja, K. Kowalik, Lublin 2003. W Trosce o Kościół, t. 4, s. 256-265.
 69. Zasępa, Transformacja w kierunku społeczeństwa wiedzy i jej implikacje w społeczności europejskiej, w: Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Częstochowa 2001, s. 113-121.
 70. Zasępa, Europejski model społeczny w poszukiwaniu nowej równowagi. Światowy Dzień Telekomunikacji, Materiały z Konferencji Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2000, s. 81-87.
 71. Zasępa, Personalizm a komunikacja wirtualna, w: Internet 2000. Prawo – ekonomia – kultura, red. R. Skubisz, Lublin 2000, s. 395-399.
 72. Zasępa, Priorytet szkolnictwa wyższego w europejskim społeczeństwie wiedzy, w: Internet 2000. Prawo – ekonomia – kultura, red. R. Skubisz, Lublin 2000, s. 223-236.
 73. Zasępa, Wolność i uzależnienia w procesie komunikacji w Internecie, w: Internet 2000. Prawo – ekonomia – kultura, red. R. Skubisz, Lublin 2000, s. 377-381.
 74. Zasępa, Wspólnoty elektroniczne a obyczaje, w: W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona ks. bp. prof. dr. hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin, red. R. Kamiński, S. Koza, L. Skorupa, K. Święs, Kielce 1999, s. 643-647.
 75. Zasępa, Fascynacja nieznanym – manipulacja i nadużycia w Internecie, w: Internet – problemy prawne, red. R. Skubisz, Lublin 1999, s. 181-191.
 76. Zasępa, Za otvorenosť‘ univerzity – skúsenosť‘ zo stredovýchodnej Európy, „Forum Scientiae et Sapientiae”, nr 3-4, 1999, s. 19-23.
 77. Zasępa, The Intellectual Entrepreneurship In the European Knowledge Society. L’esprit d’entreprise intellectuelle dans la société de connaissance européenne. Materiały XVII° Carrefour Européen des Sciences et de la Culture. Bruges 30.09-1.10.1999 r.
 78. Zasępa, Telewizyjny obraz pracy a wyobraźnia moralna – interpretacje teologiczne, „Roczniki Teologiczne”, t. 45, z.6, 1998, s. 103-114.
 79. Zasępa, Religiöse Kinderkultur in den polnischen Massenmedia, w: Almanach zur Polnischen Kinderkultur, Hamburg 1996, s. 27-31.

 Wprowadzenia do publikacji i posłowia

 1. Posłowie, w: Jan Paweł II – orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Konkordancja, red. D. Sonak, I. Piątek-Belina i in., Lublin-Olsztyn 2015, s. 339-340.
 2. Posłowie, w: Benedykt XVI – orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Warsztat edytorski, red. G. Umiński, I. Piątek-Belina i in., Lublin 2013, s. 126-127.
 3. Słowo wstępne, w: Profesor Franciszek Piontek: Doctor honoris causa Katolíckej Univerzity v Ružomberku, F. Piontek, Ružomberok 2008, s. 83.
 4. Wprowadzenie, w: Kształcenie i formacja dziennikarzy w ramach studiów uniwersyteckich, red. T. Zasępa, Lublin 2004, s. 7.
 5. Wstęp, w: Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003, s. 7-8.
 6. Wstęp, w: Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Częstochowa 2001, s. 7.
 7. Słowo wstępne, w: Chciałbym powędrować dalej… Bł. Pier Giorgio Frassati, red. Nowik, Lublin 2001, s. 7-8.

Hasła w słownikach i leksykonach

 1. Zasępa, Henni John Martin, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin TN KUL 1993, kol. 668.
 2. Zasępa, Höffner Joseph, w: Encyklopedia katolicka, t. 6. Lublin TN KUL 1993, kol. 1109-1110.
 3. Zasępa, Faulhaber Andreas, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin TN KUL 1989, kol. 75.
 4. Zasępa, A. Zwiercan, Figas Michał, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin TN KUL 1989, kol. 176-177.
 5. Zasępa, A. Zwiercan, Godzina Różańcowa O. Justyna, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin TN KUL 1989, kol. 1236-1237.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Zasępa, Mentálne zmeny v spoločnosti vplyvom médií, „Duchovný pastier”, nr 1, 2010, s. 28-31.
 2. Zasępa, Globalizacija – medijos etika, „Tėvo Pijaus Balsas”, nr 8, 2006, s. 12.
 3. Zasępa, Il papa della parola: la lingua di Giovanni Paolo II, w: Karol Wojtyła, un pontece in diretta. Sda e incanto nel rapporto tra Giovanni Paolo II e la tv, red. G. Mazza, Roma 2006, s. 73-80.
 4. Zasępa, Si capisce, il papa! w: Karol Wojtyła, un pontece in diretta. Sda e incanto nel rapporto tra Giovanni Paolo II e la tv, red. G. Mazza, Roma 2006, s. 111-118.
 5. Zasępa, Ján Pavol II ako komunikator, w: Ján Pavol II a mládež, Ružomberok 2006, s. 33-48.
 6. Zasępa, O. Lucien Michaud – wspomnienie, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 5(103), 2006, s. 28.
 7. Zasępa, Obecność KUL w polskich mediach, „Przegląd uniwersytecki”, nr 5(103), 2006, s. 10-12.
 8. Zasępa, Wpływ języka mediów na molarność społeczną, w: Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancie, red. P. Labuda, Ružomberok 2006, s. 151-172.
 9. Zasępa, Europejska tożsamość kulturowa w społeczeństwie informacyjnym, Konferencja Światowego Dnia Telekomunikacji: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2005, s. 33-40.
 10. Zasępa, Globalizácia – médiá – etika, w: Mediálna Edukácia. Studia Scientificae Facultatins Paedagogicae. Zbornik prednašok zo Dńa európskej vedy na FF KU. Ružomberok 2004, s. 8-14.
 11. Zasępa, Siła, zakres i pola oddziaływania mediów, w: Prínos teologickej vedy k humanizácii Európskej spoločnosti, Materiały z międzynarodowej konferencji 9- 10.11.2004, Prešov 2005, s. 15-30.
 12. Zasępa, Renesans etyki w kształtowaniu gospodarki, w: Rodzina wspólnotą szczęścia. XXI Międzynarodowy Kongres Rodziny. Lublin 23-25 kwietnia 2004, red. L. Formela, Lublin 2005, s. 220-227.
 13. Zasępa, Doświadczenia polskie w dziedzinie mediów po roku 1989 (Skúsenosť poľských masmédií po roku 1989), w: Vývoj žurnalistiky na Slovensku po 17 novembri 1989, Seminár Katedry žurnalistiky FF KU v Ružomberku, red. P. Olekšák, Ružomberok 2004, s. 25-33.
 14. Zasępa, How to Bring About the European Model of Society in Post-Enlargement Union, „Forum Scientiae et Sapientiae”, nr 1-2, 2003, s. 9-12.
 15. Zasępa, Rekl´amas loma sabiedriskajas sazinas lidzek¸los, „Katòļu Dzeiŕe”, 2:2002 s. 12-13.
 16. Zasępa, Sloboda a závislosť’ v procese komunikácie internetom,Theologos”, nr 1, 2002, s. 47-51.
 17. Zasępa, Siła, zakres i skutki oddziaływania środków społecznego przekazu, „Zeszyty Formacji Katechetów”, nr 6, 2002, s. 51-54.
 18. Zasępa, Perswazja w tekstach Jana Pawła II, „Zeszyty Formacji Katechetów”, nr 7, 2002, s. 5-8.
 19. Zasępa, Zmiany mentalne w społeczeństwie pod wpływem mediów, „Zeszyty Formacji Katechetów”, nr 7, 2002, s. 76-79.
 20. Zasępa, Conscience in the Time of Danger, „Forum Scientiae et Sapientiae”, nr 3-4, 2001, s. 1-2.
 21. Zasępa, Globalizacja – mass media – Internet, w: Internet w biznesie – narzędzia, rozwiązania, aplikacje, Materiały z warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Ministerstwo Łączności. Światowy Dzień Telekomunikacji maj 2001r., Warszawa 2001, s. 78-80.
 22. Zasępa, Globalizacja – mass media – Internet, w: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Światowy Dzień Telekomunikacji 2001, Zbiór wypowiedzi z II Konferencji Okrągłego Stołu zorganizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich we współpracy z Ministerstwem Łączności, Warszawa 2001, s. 78-80.
 23. Zasępa, Katolícka škola v 21 storočí, w: Zborník príspevkov z Celoslovenského odborného seminára cirkevných a súkromných škôl s medzinárodnou účastnou, Bratislava 2001, s. 11-22.
 24. Zasępa, Maryja najdoskonalszym pomysłem Boga na wzór dla ludzi, w: Uczyć myśleć i kochać jak Chrystus. Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców, red. S. Łabendowicz, Radom, nr 5, 2001, s. 28-33.
 25. Zasępa, Sakrament pokuty – znakiem miłosierdzia Bożego, w: Uczyć myśleć i kochać jak Chrystus. Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców, red. S. Łabendowicz, Radom, nr 5, 2001, s. 33-39.
 26. Zasępa, Świat mediów – szanse i zagrożenia, w: Uczyć myśleć i kochać jak Chrystus. Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców, red. S. Łabendowicz, Radom, nr 5, 2001, s. 18-22.
 27. Zasępa, Wiara i dobro, w: Uczyć myśleć i kochać jak Chrystus. Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców, red. S. Łabendowicz, Radom, nr 5, 2001, s. 10-18.
 28. Zasępa, Wiara wyrażona w modlitwie kluczem w trudnościach człowieka, w: Uczyć myśleć i kochać jak Chrystus. Zeszyty dla nauczycieli i wychowawców, red. S. Łabendowicz, Radom, nr 5, 2001, s. 22-28.
 29. Zasępa, Úloha reklamy v prostriedkoch spoločenskej komunikacie, „Theologos”, nr 3, 2001, s. 14-21.
 30. Zasępa, Jan Paweł II diagnostą sfery pracy ludzkiej, „Zamojski Informator Diecezjalny”, nr 1, 2000, s. 72-79.
 31. Zasępa, Na drogach budowy Kolegium Jana Pawła II, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 4(66), 2000, s. 13. 23. 30.
 32. Zasępa, Stábilne a prémenlive v Katachéze, „Duchovný Pastier”, nr 5, 2000, s. 224-227.
 33. Zasępa, Kristus ohniskom katechézy, „Duchovný Pastier”, nr 1, 2000, s. 33-36.
 34. Zasępa, Uwolnić Uniwersytety, „Forum Akademickie”, nr 3, 2000, s. 34-36.
 35. Zasępa, Etyka w kształtowaniu gospodarki, „Pieniądze i ludzie”, nr 4, 1999.
 36. Zasępa, Człowiek adresatem edukacji. Systemy wartościowania wiedzy, Materiały konferencyjne, Rzeszów 1999, s. 19-23.
 37. Zasępa, Chrześcijańskie przywództwo jako powołanie, „Sprawa Polska”, nr 2, 1999, s. 20-24.
 38. Zasępa, Človek – adresát katechezy, „Duchovný Pastier”, nr 5, 1999, s. 206-208.
 39. Zasępa, Etyka i polityka mediów. Poszukiwanie jakości, „Mikrus Dziennikarski”, nr 5-6, 1998-1999, s. 19-24.
 40. Zasępa, Katolická Univerzita voči význam súčasnej kultury, „Forum Scientiae et Sapientiae”, nr 1-2, 1999, s. 9-13.
 41. Zasępa, Globalizacja – media – etyka, „Gazeta Niedzielna”, nr 43(2934), 2004, s. 5.
 42. Zasępa, Mass-media w służbie Nowej Ewangelizacji w Polsce, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie”, nr 6, 1998, s. 319-328.
 43. Zasępa, Płytka telewizja międzynarodowa, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 3(53), 1998, s. 13-14.
 44. Zasępa, Televízny obraz práce a morálna predstavivosť, „Duchovný Pastier” nr 4, 1998, s. 149-155.
 45. Zasępa, USG Dziennikarstwa, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 1(45), 1997, s. 20-22.
 46. Zasępa, Wolność… przed telewizorem? Mass media w kontekście moralnym, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 4(48), 1997, s. 19-20.
 47. Zasępa, Tlač, rozhlas, televízia – veriaci človek zapnúť – nezapnúť …?, w: „Slovo za srdca”, nr 1, 1996, s. 4-6.
 48. Zasępa, O radiu katolickim, „Mikrus dziennikarski”, nr 2-3, 1995-1996, s. 45-48.
 49. Zasępa, Nowa Ewangelizacja jako zadanie stojące przed polskimi mass-mediami, w: Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, red. K. Góźdź, Lublin 1993, s. 103-110.
 50. Zasępa, Współpraca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Zagranicą, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów Uczelni, red. G. Karolewicz, M. Zahajkiewicz, Z. Zieliński, Lublin 1992, s. 278-284.
 51. Zasępa, Katolícka Univerzita v Lublinie, „Duchovný Pastier”, nr 7, 1991, s. 326-328.
 52. Zasępa, Radio w moralno-religijnej służbie człowiekowiniezbędne aspekty katechezy radiowej, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 1-2(3-4), 1990, s. 15-16.
 53. Zasępa, Profesor Zbigniew Brzeziński gościem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 1, 1989, s. 6.
 54. Zasępa, Ku jednej Europie. Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Helmut Kohl doktorem honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 2, 1989, s. 9. 11.13.
 55. Zasępa, Przedstawiciele KUL gośćmi Kanclerza RFN, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 2(52), 1989, s. 2.
 56. Zasępa, O. Prof. M. A. Krąpiec Doctor honoris causa Toronto, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 2(52), 1989, s. 2.
 57. Zasępa, Nasi goście, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 2(52), 1989, s. 2.
 58. Zasępa, Die Katholische Universität in Lublin, „Gewissen und Freiheit”, nr 29, 1987,   s. 95-98.
 59. Zasępa, Radiowa Godzina Różańcowa w USA i Kanadzie oraz Liga Katolicka z pomocą Polsce, „Studia Polonijne”, t. 10, 1986, s. 309-322.
 60. Zasępa, Katecheza a teologia w rozważaniach Gabriela Morana, „Katecheta”, nr 6, 1985, s. 243-247.
 61. Zasępa, Gabriel Moran jako teoretyk katechezy, „Katecheta”, nr 3, 1985, s. 108-109.
 62. Zasępa, Wspomnienie o Prof. Tadeuszu Krukowskim (1923-1983), „Biuletyn Informacyjny KUL”, nr 12, 1983, s. 223-224.

 VII. Artykuły publicystyczne

 1. Zasępa, Médiá – iba zábava a reklama? „Slovo”, nr 39, 2007, s. 10-11.
 2. Zasępa, O Radiu Maryja spokojnie, „Nasz Dziennik”, 11-12.02.2006, s. 13.
 3. Zasępa, O Radiu Maryja jeszcze spokojniej i z radością, „Nasz Dziennik”, 25-26.02.2006, s. 22.
 4. Zasępa, Kardynał z Krakowa, „Nasz Dziennik”, nr 242 (2652), 2006, s. 12.
 5. Zasępa, Kościół a polityka, „Nowe Życie”, nr 3, 2006, s. 6.
 6. Zasępa, Profesor Irena Sławińska, jaką znałem, „Ethos”, nr 1-2 (65-66), 2004, s. 490-494.
 7. Zasępa, Z Ewangelii nowy zapał dla Europy, „Dobry Pasterz”, 2004(29), s. 73-79.
 8. Zasępa, Perswazja w tekstach Jana Pawła II, „Gazeta Niedzielna”, 20/2859, 2003, s. 5.
 9. Zasępa, Biznis vnimam ako službu človeku, „Pravda”, 2002, s. 28.
 10. Zasępa, Bóg jest Bogiem żywych, „Dzień Pański”, nr 54, 2001, s.4.
 11. Zasępa, Telewizja od kuchni, „Nowa Jerozolima”, nr 13, 2001, s. 13.
 12. Zasępa, Wspólnoty elektroniczne a obyczaje, „Ludzie i pieniądze”, nr 1, 2001, s. 4.
 13. Zasępa, Bóg jest jedynym Panem, „Dzień Pański”, nr 54, 2000, s. 1.
 14. Zasępa, Dwa końce Internetu, „Nasz Dziennik”, nr 12, 2000, s. 13.
 15. Zasępa, Model społeczeństwa europejskiego w poszerzonej Unii, „Pieniądze i ludzie”, nr 1, 2000, s. 4.
 16. Zasępa, Renesans etyki w kształceniu gospodarki, w: IV Forum Gospodarcze Polska-Niemcy. Perspektywy 2000, red. W. Małachowski, Warszawa 1998, s. 60-66.
 17. Zasępa, Żyć w świecie mediów, „Pieniądze i ludzie”, nr 2, 2000, s. 1, 4.
 18. Zasępa, Praca i edukacja w nauczaniu Jana Pawła II, „Pieniądze i ludzie”, wrzesień 1999.
 19. Zasępa, Elektroniczny uśmiech, „Echo Wisznic”, nr 3, 1998, s. 11-12.
 20. Zasępa, Umalowana, „Echo Wisznic”, nr 4, 1998, s. 11.
 21. Zasępa, Umalowana kobieta w łóżku, „Niedziela”, nr 1, 1994, s. 15.
 22. Zasępa, Telewizja to wielkie pieniądz, „Niedziela”, nr 3, 1994, s. 15.
 23. Zasępa, Przekłamania w środkach przekazu, „Niedziela”, nr 5, 1994, s. 15.
 24. Zasępa, Telewizja nie musi być wrogiem rodziny, „Niedziela”, nr 8, 1994, s. 12.
 25. Zasępa, Rodzinna rozmowa o telewizji, „Niedziela”, nr 10, 1994, s. 12.
 26. Zasępa, Rodzina przed małym ekranem, „Niedziela”, nr 13, 1994, s. 12.
 27. Zasępa, Wpływ mass mediów na naszą wiarę i system wartości, „Niedziela”, nr 40, 1993, s. 12.
 28. Zasępa, Kultura rodzinna – kultura personalistyczna, „Niedziela”, nr 42, 1993, s. 15.
 29. Zasępa, Elektroniczny uśmiech, „Niedziela”, nr 43, 1993, s. 14.
 30. Zasępa, Pseudo Ewangelia z Wall Street, „Niedziela”, nr 45, 1993, s. 14.
 31. Zasępa, Telewizja mądrzejsza od telewidza? „Niedziela”, nr 47, 1993, s 14.
 32. Zasępa, Konieczny krytycyzm, „Niedziela”, nr 49, 1993, s. 14.
 33. Zasępa, Arogancki prezenter, „Niedziela”, nr 51, 1993, s 14.
 34. Zasępa, Katolicki Uniwersytet Lubelski i bieżące sprawy Kraju, „Przełom” [Toronto] 11 marca 1992 s. 4-5.
 35. Zasępa, Kryzys społeczno-gospodarczy kryzysem człowieka, „Kulisy Polonii” [Edmonton], nr 25, 1989, s. 14-18.
 36. Zasępa, Pomoc KUL-owi to pomoc Polsce, „Związkowiec” [Toronto], nr 4,1989, s. 4, 10.
 37. Zasępa, Świętość na co dzień, „Mowy Radiowe” [Buffalo], 1986-1987, s. 69-72.
 38. Zasępa, Trzecia wizyta Ojca Świętego w Polsce, „Patron” [New York], 17.5.1987, s. 3-4.
 39. Zasępa, Jan Paweł II na KUL-u, „Mowy Radiowe” [Buffalo], 1987-1988, s. 65-68.
 40. Zasępa, Dlaczego jestem i chcę pozostać katolikiem! „Mowy Radiowe” [Buffalo], 1986-1987, s. 77-80.
 41. Zasępa, Drugi Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce, „Mowy Radiowe” [Buffalo], 1986-1987, s. 73-76.
 42. Zasępa, Jan Paweł II natchnieniem polskiej emigracji, „Patron” [New York] 9.9.1984, s. 23-24; 16.9.1984, s. 4.
 43. Zasępa, Katolicki Uniwersytet Lubelski, „Patron” [New York], 21.10.1984, s. 4-5.
 44. Zasępa, Maryja wzorem dla chrześcijan, „Biuletin IV – Polonia Welcoming Committee – John Paul II in Canada” [Ottawa], 1984, s. 1-3.
 45. Zasępa, Maryja najdoskonalszym pomysłem Boga na wzór dla ludzi, „Mowy Radiowe” [Buffalo], 1984, s. 161-164.
 46. Zasępa, Modlitwa wypływająca z wiary, „Biuletin II – Polonia Welcoming Committee – John Paul II in Canada” [Ottawa], 1984, s. 1-4.
 47. Zasępa, Msza Św. w centrum naszego życia, „Mowy Radiowe” [Buffalo], 1984, s. 101-104.
 48. Zasępa, Msza Święta – najwyższą forma modlitwy, „Biuletin III – Polonia Welcoming Committee – John Paul II in Canada” [Ottawa], 1984, s. 1-4.
 49. Zasępa, Nauka o sakramencie pojednania, „Biuletin V – Polonia Welcoming Committee – John Paul II in Canada” [Ottawa], 1984, s. 1-4.
 50. Zasępa, O powołaniu, „Mowy Radiowe” [Buffalo], 1984, s. 13-16.
 51. Zasępa, Obraz Polonii Amerykańskiej w świetle audycji Radiowej Godziny Różańcowej Ojca Justyna, „Biuletyn Informacyjny KUL”, nr 1-2(25-26), 1984, s. 70-82.
 52. Zasępa, Rola katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wobec Polski i Polonii, „Mowy Radiowe” [Buffalo], 1984, s. 57-60.
 53. Zasępa, The Catholic Education in Communist Poland,Polish – American Voice” [Buffalo], nr 4, 1984, s. 6-7.
 54. Zasępa, Wiara – zawierzeniem, „Biuletin I – Polonia Welcoming Committee – John Paul II in Canada” [Ottawa] 1984, s. 1-3.
 55. Zasępa, Wiara wyrażona w modlitwie, kluczem w trudności człowieka, „Mowy Radiowe” [Buffalo] 1984, s. 113-116.
 56. Zasępa, Wierzę w życie wieczne, „Mowy Radiowe” [Buffalo] 1984, s. 207-209.
 57. Zasępa, Wspólny skarb Polonii i Polski – Godzina Różańcowa, „Mowy Radiowe” [Buffalo], 1984, s. 117-120.
 58. Zasępa, Zanim Ojciec Święty przybędzie do Kanady, „Patron” [New York], 2.9.1984, s. 4.

 VIII. Wydawnictwa multimedialne

 1. Siła, zakres i pola oddziaływania mediów elektronicznych. Płyta CD z I Międzynarodowych Dni Społecznych „Globalizacja”. Katowice 2002.

 

opracowała: mgr lic. Izabela Piątek-Belina, doktorantka Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Wiara – Nauka – Media. Działalność naukowa ks. prof. dr hab. Tadeusza Zasępy. „Biuletyn Edukacji Medialnej” 1/2016 s. 30-46 (ISSN 1733-0297)

 1. Stosunki Kościół – Państwo w Polsce po II wojnie światowej – wykład w j. ang. dla grupy Interhostal z Uniwersytetu New Hampshire, 9.07.1997.
 2. Privatisierung, Restrukturierung, Sanierung In Polen – Ethische Aspekten (Düsseldorf, sympozjum Standort Osteuropa – Chancen erkennen – Kompetenzen nützen), 25.09.1997.
 3. Dojrzała osobowość duszpasterstwa radiowego. Inauguracja roku akademickiego w Częstochowskim Seminarium Duchownym, 16.10.1997.
 4. Społeczne skutki dezinformacji w mediach, Seminarium Olsztyńskie, 13 marca 1998.
 5. Ewangelizacja w Polsce przy pomocy mass mediów, wykład dla księży diecezji siedleckiej, Siedlce 24.04.1998.
 6. Etyka w biznesie, Lwowski Instytut Zarządzania we Lwowie, 3 kwietnia 1998.
 7. Zasady dyplomacji w kontaktach z zagranicznymi biznesmenami, Lubelska Szkoła Biznesu, wykład dla studentów Studium Public Relations, 12.06.1998.
 8. Zasady sztuki dziennikarskiej, Uniwersytet w Trnawie, 15-17 października 1998.
 9. Człowiek adresatem mediów, Central Lancashire University w Preston, 9 października 1998.
 10. Fascynacja niepoznanym –manipulacja i nadużycia w Internecie, KUL, Konferencja naukowa: Internet – problemy prawne, 2.12.1998,
 11. Głos w dyskusji: „Człowiek adresatem akredytacji”, konferencja naukowa „Doskonalenie jakości kształcenia menedżerskiego”, 27 – 28.11.1998, Warszawa,
 12. Człowiek w obliczu wyzwań współczesności, wykład dla nauczycieli i wychowawców w Radomiu, 13.12.1998.
 13. Wpływ mediów masowych na mentalność Polaków po 1989 roku., 21.01.1999.
 14. O otwartości uniwersytetu – doświadczenie z Europy Środkowo – Wschodniej, 1999.
 15. Uniwersytet Katolicki wobec wyzwań kultury współczesności, Konferencja poświęcona katolickim uniwersytetom 22.05.1999,
 16. Increasing Communication Efficiency In the Multinational Corporation. Daewoo Motor Polska, 3.07.1999.
 17. Ludzie pracy i ich problemy w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w roku 1989 – Jasna Góra, 19.09.1999,
 18. How to Bring about a Model of European Society to Enlarged Union, 30.09 – 1.10.1999,
 19. Człowiek adresatem edukacji – Rzeszów, Konferencja Rektorów Szkół Wyższych prywatnych, 17-18.09.1999.
 20. The Intellectual Entrepreneurship the Knowledge Society In Enlarged European Union – Brussels, 8.09.1999.
 21. Personalizm a komunikacja wirtualna, Internet 2000, KUL 14.12. 1999.
 22. Wspólnoty elektroniczne a obyczaje, Lublin 16.10.1999, Ośrodek Kształcenia Nauczycieli w Radomiu.
 23. V Forum Młodzieży Akademickiej KUL, Dekalog I Kieślowskiego na tle Encykliki Fides et ratio (z udziałem Mai Komorowskiej), 5.10.2000.
 24. Jan Paweł II diagnostą sfery pracy ludzkiej, Zamość, wykład dla przedsiębiorców, 17.01. 2000.
 25. Problemy rynku pracy a możliwości edukacji, Zamość, 17.01. 2000.
 26. Work and Unemployment, Bratislava, Sociálna Akádemia, 10.02.2000.
 27. Church and Unemployment, Bratysława, Sociálna Akádemia, 10.02.2000.
 28. Education and Training, Teaching and Learning – a Key Dimension for a New Eguilibrium in Enlarged Europa, Bratysława, Sociálna Akádemia, 10.02. 2000.
 29. Wpływ mediów na psychikę człowieka dorosłego, Wyższe Seminarium Duchowne w Rydze (Łotwa) 4 maja 2000.
 30. Wiara – modlitwa – Eucharystia, rekolekcje dla księży diecezji siedleckiej, 25 – 28 kwietnia 2000 (10 konferencji, 3 spotkania dyskusyjne)
 31. Jubileusz roku 2000 – świętowanie, wykład i spotkania dyskusyjne, Wyższe Seminarium Duchowne, Paradyż, 9-10 maja 2000.
 32. Język filmowy Krzysztofa Kieślowskiego, Nowicjat O.O. Franciszkanów w Trnawie, 10 listopada 2000.
 33. Etyka w reklamie – konferencja ogólnopolska dziennikarzy w Kazimierzu n/ Wisłą, zorganizowana przez Radio Lublin, 20.06.2000.
 34. Renesans etyki w kształtowaniu gospodarki, konferencja poświęcona restrukturyzacji PKP. Lublin, 30.06.2000.
 35. Entwicklung einer Bildungstrategie für ein umweltbewusstes Handeln, wykład podczas konferencji ekologicznej w Kolonii (Niemcy) 25.06. 2000.
 36. Manipulacja w mediach i jej społeczne konsekwencje, Civitas Christiana, Lublin, 26.10.2000.
 37. Vzdelavánie a formovanie novinára na akademiskiej póde, Bratislava, konferencja organizowana przez KDH i Uniwersytet  Trnawski, 15.11.2000.
 38. Język filmowy, Wyższe Seminarium Duchowne, Košice 16.11.2000.
 39. Kształtowanie i formacja dziennikarzy w ramach studź uniwersyteckich, Bratislava, 17.11.2000.
 40. Regularne wykłady w Uniwersytecie Trnawskim (październik, listopad 2000; styczeń 2001 – 18 godzin).
 41. Syndrom Rambo. Czy media generują czy jedynie odzwierciedlają przemoc? Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, dnia 13 .11.2001, Sympozjum: Agresja, przemoc i użycie siły w świetle nauk empirycznych i humanistycznych.
 42. Internet – szanse i zagrożenia, sympozjum internetowe, UMCS, 22.02.2001.
 43. Man – the addressee of media, Wydział Dziennikarstwa, University of Central Lancashire, 16.032.2001.
 44. Nadużycia w Internecie – Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, 24.02.2001.
 45. Komunikacja cybernetyczna wyzwaniem dla Kościoła, Sympozjum Socjologiczne KUL, XXX Dni Socjologiczne, 1.03.2001.
 46. Internet a globalizacja, IX Tydzień Prawników, KUL, 5.04.2001
 47. misja Kościoła wobec dominacji mediów w świecie, Tydzień Eklezjologiczny „Sobór bliski – Sobór daleki”, KUL, 29.03.2001.
 48. Etyka w biznesie i mediach, Lubelska Szkoła Biznesu, Lublin 28.03.2001.
 49. Media Publiczne – integracja vs dezintegracja, Uniwersytet Jagielloński, 23.05.2001, na zaproszenie Krajowej Rady Radia i Telewizji.
 50. Szkolnictwo katolickie XXI wieku, Bratysława 4.06.2001 na zaproszenie Ministerstwa Szkolnictwa Republiki Słowackiej.
 51. Etyka dziennikarska, Media a polityka, Przemoc w mediach, wykłady w Szkole Letniej dla dziennikarzy, Uniwersytet Ryski (Łotwa), 3-14 lipca 2001
 52. Rekolekcje i wykłady dla duchowieństwa łotewskiego, Seminarium Duchowne w Rydze, 16 – 19.07.2001.
 53. Etyka dziennikarska, Media a polityka, wykłady w uniwersytecie w Tallinie, Szkoła letnia dla dziennikarzy, 23 – 25.07.2001.
 54. Zmiany psychologiczne w społeczeństwie pod wpływem telewizji, Wykład dla lekarzy w Ciechocinku, 28.08.2001.
 55. Syndrom Rambo. Czy media generują czy jedynie odzwierciedlają przemoc?, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 13.11.2001.
 56. Výchova k správnemu použivaniu společenskich komunikačných prostriedkov, Sympozjum w Spiskiej Kapiutule, 14.12.2001.
 57. Oddziaływanie mediów elektronicznych na społeczeństwo, wykład dla nauczycieli, Radom 3.03.2002.
 58. Nowe modele kształcenia przy pomocy mediów, Tydzień Społeczny, KUL 20.03.2002
 59. Społeczne konsekwencje oddziaływania mediów, Akademia Ekonomiczna w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski – 24.04.2002.
 60. Zmiany w mentalności społeczeństwa pod wpływem telewizji, Dni KUL w Bratysławie, 12.02.2002.
 61. Wie kommt Religion in den Medien vor? Sympozjum międzynarodowe w Budapeszcie „Europa kennenlernen”! – Christische Beiträge zum Dialog der Kulturen in Europa, Budapeszt 3- 5 maja 2002.
 62. Reklāma sloma sabiedriskajas sazinas lidzekļos, w: Katōļu Dzeivé Riga, (2) 2002
 63. 12 – 28.
 64. Sloboda a závislost’ v procese komunikácie internetom, w: Theologos 1/2002, s. 47 -61.
 65. Biznis vnimam ako službu človeku, w: Pravda, (13) 2002, s.28 – 52.
 66. Mentalne zmeny v spoločnosti vplyvom medii, Acta Facultatis Theologiae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, Bratislava (3) 2002 s. 288 – 298.
 67. Siła, zakres i skutki oddziaływania środków społecznego przekazu, Zeszyty Formacji Katechetów, Radom 2(6) nr 2/2002 s. 51 – 54.
 68. Media publiczne a więzi społeczne: integracja vs. dezintegracja, w: Media publiczne i edukacja Polaków, II Konferencja Nadawców Publicznych, Warszawa 2002, s. 56 – 64.
 69. Integracja europejska i jej implikacje w dziedzinie edukacji, Lublin 2002.
 70. Wpływ mediów na społeczeństwo, Bratysława, 7.02.2002.
 71. Wiara i dobro, w: ks. Stanisław Łabendowicz (red.), Uczyć myśleć i kochać jak Chrystus. Konferencje dla nauczycieli i wychowawców, Radom 2002, zeszyt 5 s. 10 – 18. tamże: – Świat mediów – szanse i zagrożenia, s. 18 – 22
 72. Wiara wyrażona w modlitwie kluczem w trudnościach człowieka, s. 22 – 28.
 73. Maryja najdoskonalszym pomysłem Boga na wzór dla ludzi, s. 28 – 33.
 74. Sakrament pokuty znakiem miłosierdzia Bożego, s. 33- 39.
 75. Pozytywne i negatywne oddziaływanie mediów, Dni KUL-u, Bratysława 12 lutego 2002.
 76. Wie kommt Religion in den Medien vor? Sympozjum międzynarodowe: Europa Kennenlernen! Budapeszt 3-5 maja 2002.
 77. Current Socio – Economic Relations in Poland , Sympozjum w University of Windsor, Kanada, 20 listopada 2002.
 78. Internet in Polish Economy, St. Clair College, Windsor, 22 listopada 2002.
 79. Edukacja medialna w seminariach duchownych, Sympozjum medialne, Grekokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Prešowie (Słowacja) 4 grudnia 2002.
 80. Studia dziennikarskie w Polsce, konferencja międzynarodowa na WydzialeDziennikarstwa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, 6 grudnia 2002.
 81. Realizacje telewizyjne w okresach przedwyborczych, Uniwersytet Trnawski, 2002.
 82. Siła i zakres oddziaływania mediów oraz, Zmiany mentalne w społeczeństwie pod wpływem telewizji, konferencja dla nauczycieli, Radom, 3 marca 2002.
 83. Nowe modele kształcenia przy pomocy mediów, Tydzień Społeczny
  KUL, 20 marca 2002.
 84. Panel: Informacja w życiu Kowalskiego, konferencja j.w.
 85. Siła i zakres i pola oddziaływania mediów, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 24.04.2002.
 86. Siła i zakres i pola oddziaływania mediów, Uniwersytet Śląski, międzynarodowe Dni Społeczne, 24.04.2002.
 87. Zmiany w mentalności społeczeństwa pod wpływem telewizji, Bratysława (Dni KUL-u) 12.02.2002.
 88. Główne pola oddziaływania mediów, konferencja medialna, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 24 kwietnia 2002.
 89. Zarządzanie wiedzą w organizacji, konferencja Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców, Warszawa 15 maja 2002.
 90. Wpływ mediów na społeczeństwo, konferencja j.w. 7 grudnia 2002.
 91. Realizacje telewizyjne w okresach przedwyborczych, sympozjum pastoralne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Komeńskiego, Bratysława 7 grudnia 2002.
 92. The Current Socio – economic Relations in Poland, Windsor University (Kanada) 20 listopada 2002.
 93. The Present Social and Economic Reality of Poland, 22 listopada 2002, St. Clair College, Windsor (Kanada).
 94. Edukacja medialna w seminariach duchownych, Wydział Teologiczny Grekokatolicki, Uniwersytet w Prešovie (Słowacja) 4 grudnia 2002.
 95. Studia dziennikarskie w Polsce, konferencja międzynarodowa na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie, 6 grudnia 2002.
 96. Media katolickie w Polsce w latach 1989 – 2002, Wydział Dziennikarstwa, Uniwersytet Karola w Pradze (Rep. Czeska) 3 lutego 2003.
 97. Nowelizacja ustawy „prawo prasowe” w Polsce od roku 1989 oraz przygotowanie nowej ustawy medialnej, Odborna Škola Publicistiky, Praga 4 lutego 2003.
 98. Propaganda i manipulacja w mediach, wykład dla parlamentarzystów i dziennikarzy słowackich, w Ambasadzie RP w Bratysławie, 10 kwietnia 2003.
 99. Internet – ku społeczeństwu przyszłości, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, wykład otwarty dla studentów wszystkich wydziałów, 11 kwietnia 2003.
 100. Wpływ przemocy w mediach na zachowania młodzieży, Uniwersytet w Žilinie (Słowacja), 24 kwietnia 2003.
 101. Jana Pawła II formy komunikacji perswazyjnej, Ośrodek Duszpasterstwa Księży Marianów w Londynie, 30 kwietnia 2003.
 102. Zmiany w sposobach zachowań pod wpływem telewizji, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, 2 maja 2003.
 103. Radio – świat dźwięków, Bratysława 8.10.2003 (Uniwersytet Komenskiego, Wydział Dziennikarstwa).
 104. Siła i zakres oddziaływania mediów, Przemyśl 9.10.2003 (wykład dla nauczycieli).
 105. Język mediów – prasy, radia, telewizji, 10.10.2003, Uniwersytet w Presowie.
 106. Z Ewangelii nowy zapał dla Europy, Częstochowa (Jasna Góra), 28.01. 2004 (wykład dla księży).
 107. Media a rodzina, Bánska Bystrica, 20.02.2004 (wykład dla dyrektorów szkół średnich z całej Słowacji).
 108. Globalizacja – media – etyka PUNO, Londyn, 28.09.2004 (wykład dla działaczy polonijnych).
 109. Media w służbie człowiekowi w nauczaniu Jana Pawła II, Londyn 29.09.2004 (wykład dla członków Stowarzyszenia Jana Pawła II).
 110. Globalizacja – media – etyka w dziedzinie ekonomii, polityki, kultury i przestępczości, Bratysława, Słowacka Akademia Nauk, 24.09.2004 (wykład podczas wręczenia Międzynarodowej Nagrody Słowackiej Akademii Nauk).
 111. Personalisty Markers In Speech, Uniwersytet w Kolonii 1.10. 2004 (Sympozjum międzynarodowe: Social Markers In Speech).
 112. Spoločenstwo/Médiá – Krest’an na sieti, Ružomberok 22 – 24.10.2004, Sympozjum „Akadem 2004”.
 113. Procesy globalizacyjne a media i opinia publiczna, Ružomberok 7.11.2004, Sympozjum Wydziału Pedagogicznego.
 114. Media w Polsce po roku 1989, Sympozjum Katedry Dziennikarstwa, Ružomberok, 8.11.2004.
 115. Personalizm drogą humanizacji mediów, Sympozjum na Wydziale Teologii Greckokatolickiej, Prešov, 8.11.2004.
 116. Building Areas of Peace in the Process of Globalisation, Ateneo Pontificio – Regina Apostolarum, Rzym 10.03.2005.
 117. Niezbywalne wartości w dziennikarstwie europejskim, (międzynarodowa konferencja dziennikarska) Ružomberok, 6.05.2005.
 118. Techniki manipulacji politycznej w mediach, (Wykład dla nauczycieli), Bardiejov (Słowacja) 6.05.2005.
 119. Europejska tożsamość kulturowa (VI Konferencja Okrągłego Stołu – KOS, pt. „Polska w drodze do SI), Warszawa (Belweder) 12.05.2005.
 120. Wpływ języka mediów na moralność społeczną, Ružomberok (Wykład dla dziennikarzy), 5.07.2005.
 121. Reality Show zagrożeniem rodziny, Radio Słowackie, Bratislava 8.11.2005.
 122. Media a rodzina, Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli, Przemyśl, 1.04.2006.
 123. Badania ilościowe i jakościowe nad telewizja słowacką, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, 27.04.2006.
 124. Człowiek w społeczeństwie informacyjnym, sympozjum „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”, Warszawa, Sala Kominowa Sejmu RP, 19.05.2006.
 125. KUL w mediach, Konferencja Rektorów Katolickich Uniwersytetów, KUL, 29.05. 2006.
 126. Jan Paweł II – wydarzenie religijne, wydarzenie telewizyjne, wykład inauguracyjny w Seminarium Duchownym OO Kapucynów, 10.10.2006.
 127. Media i media katolickie w Polsce po roku 1989, Prešov, 14.11.2006, Międzynarodowa Konferencja na Wydziale Teologicznym w Prešowie.
 128. Deontologia dziennikarstwa w warunkach globalizacji. Obraz Słowacji w prasie polskiej w latach 1990 – 2006, Międzynarodowe Sympozjum w Liptowskim Mikulašu organizowane przez Ambasadę RP w Bratysławie i Stowarzyszenie Dziennikarzy Słowackich, 30.11. – 1.12.2006.
 129. Zmiany mentalne w społeczeństwie pod wpływem mediów, Uniwersytet w Olomouc (Czeska Republika), 14.01.2007.
 130. Media a opinia społeczna, Wyższe Seminarium Duchowne w Olomuc (Republika Czeska), 14.01.2007.
 131. Wywiad dla TV Brno i dla Radia „Proglas”w Olomouc (Republika Czeska).

Sympozja zagraniczne

 1. Udział w licznych sympozjach uniwersyteckich w USA i Kanadzie; 1974 – 1992.
 2. Business and Media, sympozjum w University of Central Lancashire, Preston, Wielka Brytania, 1996.
 3. Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie – sympozjum poświęcone uniwersytetom katolickim – 1998.
 4. Etyka w biznesie, Lwowski Instytut Zarządzania, 3 kwietnia 1998, Wykład : Miejsce etyki w kształceniu przedsiębiorstw.
 5. Understanding Media, University of Central Lancashire w Preston (Anglia), 9 października 1998, Wykład: Man as an Addressee of Media (Człowiek adresatem mediów ).
 6. Bruksela, European Commission, wykład na temat przedsiębiorczości intelektualnej w społeczeństwie wiedzy, 8.09.1999.
 7. Uniwersytety Katolickie, Krestiánsko Demokratýcke Hnútie, Bratysłava (Słowacja) 22 maja 1999, dwa wykłady:

– O otwartości Uniwersytetu –doświadczenia z Europy Środkowo-Wschodniej.

– Uniwersytet Katolicki wobec wyzwań kultury współczesnej.

– Bruges (Belgia), European College – wykład: How to Bring about a Model of European Society to Enlarged Union, 30.09 – 1.10.1999.

 1. Sympozjum w Bratysławie poświęcone bezrobociu, 2 referaty, luty 2000.
 2. Konferencja w Bratysławie organizowana przez Uniwersytet Trnawski, poświęcona kształtowaniu dziennikarzy. Wykład: „Vzdelovanie a formovanie novinára na akademickej pōde”, 15 listopada 2000.
 3. Konferencja organizowana przez Ministerstwo Szkolnictwa Republiki Słowackiej. Wykład: Szkolnictwo katolickie XXI wieku, Bratysława 4 czerwca 2001.
 4. Man – the addressee of media, Wydział Dziennikarstwa, University of Central Lancashire, 16. 02. 2001.
 5. Szkolnictwo katolickie XXI wieku, Bratysława, 04. 06. 2001.
 6. Wykłady w Szkole Letniej dla dziennikarzy, Uniwersytet Ryski (Łotwa) 03- 14. 07. 2001.
 7. Zagadnienia i etyka dziennikarska, Uniwersytet Ryski (Łotwa) 03-14. 07. 2001.
 8. Media a polityka, Uniwersytet Ryski (Łotwa) 03-14. 07. 2001.
 9. Przemoc w mediach, Uniwersytet Ryski (Łotwa) 03-14. 07. 2001.
 10. Wiara – modlitwa – Eucharystia, Wykłady dla duchowieństwa łotewskiego,
 11. Seminarium Duchowne w Rydze, 16-19. 07. 2001.
 12. Media w duszpasterstwie, Wykłady dla duchowieństwa łotewskiego,
 13. Seminarium Duchowne w Rydze, 16-19. 07. 2001.
 14. Etyka dziennikarska, Szkoła Letnia dla dziennikarzy, Uniwersytet w Talinie, 23-25. 07. 2001.
 15. Výchova k správnemu použivaniu společenských komunikačných principy,
 16. Sympozjum w Spiskiej Kapitule, 14. 12. 2001.
 17. Katolicka Škola v. 21. storoči, Zbornik prisperkov z Celoslovenskĕho odbornĕho seminăra cirkecnŷch sŭkromnych škôl s medinărodnom učastom, Bratislava 4-5 Juna 2001.
 18. Pozytywne i negatywne oddziaływanie mediów, Dni KUL-u, Bratysława 12 lutego 2002.
 19. Wie kommt Religion in den Medien vor? Sympozjum międzynarodowe: Europa Kennenlernen! Budapeszt 3-5 maja 2002.
 20. The Current Socio – Economic Relations in Poland, Sympozjum w University of Windsor, Kanada, 20 listopada 2002.
 21. Internet in Polish Economy, St. Clair College, Windsor, 22 listopada 2002.
 22. Edukacja medialna w seminariach duchownych, Sympozjum medialne, Grekokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Prešowie (Słowacja) 4 grudnia 2002.
 23. Studia dziennikarskie w Polsce, konferencja międzynarodowa na WydzialeDziennikarstwa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, 6 grudnia 2002.
 24. Realizacje telewizyjne w okresach przedwyborczych, sympozjum pastoralne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Komeńskiego, Bratysława 7 grudnia 2002.
 25. Deň európskej vedy, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, 10.11. 2004, wykład: „Globaliácia – média – etika.
 26. Vývoj žurnalistiki na Slovensku po 17 novembri 1989, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, 12.11. 2004, wykład: Skusenost’ poľskich masmedia po proku 1989.
 27. Opowieść o Zbawicielu” – film Philipa Saville i jego wykorzystanie w katechezie, Warszawa, KAI, 15.03.2005.
 28. Woman and the Culture of Peace, Rzym, Uniwersytet Europejski, 10.03.2005.
 29. Międzynarodowe sympozjum dziennikarskie, Ružomberok, 6.05.2005, wykład: Niezbywalne wartości dziennikarstwa europejskiego.
 30. Media a wyobraźnia moralna, sympozjum pt. „Język mediów”, Ružomberok 8.07.2005.
 31. Propaganda i manipulacja w mediach, Edukacja medialna w szkole, Sympozjum dla nauczycieli słowackich, Centrum Pallotyńskie, Spišska Nova Ves, 5-6.07.2005.
 32. Media a rozwój moralny społeczny i duchowy dziecka, Bratislava, UNICEF, sympozjum dla nauczycieli i twórców dla dzieci, 22.09.2005.
 33. Wpływ mediów na religijność młodzieży na Słowacji, Słowacko – austriackie sympozjum dla dziennikarzy, Ružomberok 11.11.2005.
 34. Międzynarodowe sympozjum: Jan Paweł II a młodzież, KUR 24-25.04.2006, prednaška: Jan Paweł II jako komunikator – słowo i gest.
 35. Międzynarodowe sympozjum w KUR, 27.04.2006, Kvalitatyvne a kvantitywne vyskumy nad spravodajstvom, prednaška: j. v.
 36. Międzynarodowe sympozjum organizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Prešove, 14.11.2006, prednaška: Media katolickie w Polsce po roku 1989.
 37. Międzynarodowe sympozjum organizowane przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszenie Dziennikarzy słowackich, Liptovsky Mikulaš 30.11. – 1.12.2006, prednašky:
 38. Deontologia dziennikarstwa w warunkach globalizacji
 39. Obraz Słowacji w prasie polskiej w latach 1990 – 2006.
 40. Międzynarodowe sympozjum organizowanie przez Uniwersytet Gregoriański, RAI 1 oraz Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, 6-7.04.2006, poświęcone Janowi Pawłowi II, prednaška: Dzień wyboru Karola Wojtyły na Papieża i 100 pierwszych dni pontyfikatu w telewizji polskiej i włoskiej.
 41. Moravsko – Slezské Akademicke Dny. Media – možny prostredek vzdélaváni a ewangelizacje. 12-13.01.2007, Olomouc, Morawsko – szelska kŕest’anská akademie Cyrilometodéjska teologická fakulta UP Olomouc. (wykłady: Media – možny prostredek vzdélaváni a ewangelizacje v globalizovaném svété, 12.01.2007; Vztah človeka k mediim, 13.01.2007).

 

Sympozja w Polsce

 1. Manipulacja w mediach, sympozjum na KUL-u, 1996 (przewodniczenie).
 2. Internet – problemy prawne – patronat, sympozjum n KUL-u, 1998.
 3. Sympozjum medialne, Seminarium Olsztyńskie, 13 marca 1998, referat :Społeczne skutki dezinformacji.
 4. Sympozjum dla księży : Ewangelizacja w Polsce przy pomocy mass-mediów, Leśna Podlaska i Siedlce, 24-25 kwietnia 1998, referat: Mass media w służbie nowej ewangelizacji w Polsce (wygłoszony w Leśnej i Siedlcach)
 5. Wykłady dla cudzoziemców w Szkole Letniej KUL-20 lipca 1998, referat: Stosunki Kościół –Państwo w Polsce po II wojnie światowej do chwili obecnej.
 6. Internet 2000 – patronat – sympozjum n KUL-u, 1999.
 7. Sympozjum zorganizowane przez Izbę Przemysłowo – Handlową  Polsko-Niemiecką, IV Forum Gospodarcze Polska-Niemcy. Perspektywy 2000, Warszawa 30 października 1998, referat: Renesans etyki w budowaniu gospodarki.
 8. XIV Forum Akademickie Młodzieży – sympozjum na KUL-u, opieka nad częścią poświęconą filmowi, 1999.
 9. Sympozjum zorganizowane przez „Forum”- Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej w Warszawie, Doskonalenie jakości kształcenia menedżerskiego, referat: Człowiek adresatem edukacji. 27 – 28.11.1998, Warszawa.
 10. Jan Paweł II diagnostą sfery pracy ludzkiej, sympozjum dla przedsiębiorców w Zamościu, 17 stycznia 2000.
 11. Jubileusz roku 2000 – świętowanie, Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu, 10 maja 2000.
 12. Etyka w reklamie – Kazimierz n/ Wisłą, 20 czerwca 2000 (wykład dla dziennikarzy).
 13. Renesans etyki w kształtowaniu gospodarki, sympozjum poświęcone restrukturyzacji PKP, 30 czerwca 2000.
 14. Manipulacja w mediach i jej społeczne konsekwencje, Civitas Christiana, Lublin 26 października 2000.
 15. Internet – szanse i zagrożenia, sympozjum internetowe, UMSC, 22 lutego 2001.
 16. Nadużycia w Internecie – Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, 24 lutego 2001
 17. Komunikacja cybernetyczna wyzwaniem dla Kościoła, sympozjum socjologiczne, KUL, XXX Dni Socjologiczne, 1 marca 2001
 18. Internet a  globalizacja, IX Tydzień Prawników, KUL, 5 kwietnia 2001
 19. Misja Kościoła wobec dominacji mediów w świecie, Tydzień Eklezjologiczny, KUL, 29 marca 2001
 20. Etyka w biznesie i mediach, Lubelska Szkoła Biznesu, wykład dla młodzieży szkół średnich Lublina 28 marca 2001
 21. Media publiczne – integracja vs dezintegracja Uniwersytet Jagielloński na zaproszenie Krajowej Rady Radia i Telewizji, 23 maja 2001.
 22. Media a polityka, Szkoła Letnia dla dziennikarzy, uniwersytet w Tallinie, 23- 25.07.2001.
 23. Zmiany psychologiczne w społeczeństwie pod wpływem telewizji, Wykład dla lekarzy w Ciechocinku, 28.08.2001.
 24. Batiary i czynnik rozwoju gospodarczego Polski, KUL, 5.09.2001.
 25. Syndrom Rambo. Czy media generują czy jedynie odzwierciedlają przemoc?, Sympozjum: Agresja, przemoc i użycie siły w świetle nauk empirycznych i humanistycznych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 13. 11. 2001.
 26. Tydzień społeczny, KUL, 20.03.2002.
 27. Tydzień Społeczny, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 20-23.04.2002.
 28. Sympozjum Krajowe Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców, Warszawa 15.05.2002.
 29. Media a polityka, Prawne i polityczne uwarunkowania mediów w Polsce, KUL, 29.03.2004.
 30. Opowieść o Zbawicielu” – film Philipa Saville i jego wykorzystanie w katechezie, Warszawa, KAI, 15.03.2005.
 31. Prezentacja materiałów XXI Międzynarodowego Kongresu Rodziny, KUL, 22.04.2005.
 32. Tożsamość europejska w społeczeństwie informacyjnym, Światowy Dzień Telekomunikacji, Warszawa, 12.05.2005.
 33. VI Konferencja Okrągłego Stołu (KOS), Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, „Społeczeństwo informacyjne w Europie – czas przemian, czas działań”, Warszawa 12.05.2005.
 34. Człowiek w społeczeństwie informacyjnym, Program I Polskiego Radia, 14.05.2005. Integracyjna rola mediów w Unii Europejskiej, Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wykład dla studentów zagranicznych studiujących w Polsce.
 35. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wykład dla studentów z uniwersytetów europejskich 28.06.2005.
 36. Sympozjum dla nauczycieli. Przemyśl, Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli, 1.04. 2006, prednaška: Media a rodzina.
 37. Międzynarodowe sympozjum w Sejmie Rzeczypospolitej pt. Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Warszawa 19.05. 2006 (Sala Kolumnowa Sejmu), prednaška: Człowiek celem rozwoju w społeczeństwie informacyjnym.
 38. Światowy zjazd rektorów Uniwersytetów Katolickich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 29.05.2006, prednaška: Katolicki Uniwersytet Lubelski w mediach w latach 1946 – 2006 (Presence of the Catholic University of Lublin in Polish Media in years 1946 – 2006).
 39. Wykład otwarty dla seminarium Kapucynów w Lublinie, 16.10. 2006, prednaška: Jan Paweł II wydarzenie religijne – wydarzenie telewizyjne.
 40. Międzynarodowe sympozjum misyjne Redemptorystów, 19 – 21.04. 2006, prednašky: Jan Paweł II mistrzem słowa i gestu; Media – szanse i zagrożenia ewangelizacji.
 41. Człowiek celem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Światowy Dzień Telekomunikacji, Warszawa 18.05.2006 r.
 42. Sługa Boży Jan Paweł II – mistrz słowa i gestu oraz: Media – szanse i zagrożenia ewangelizacji, Sympozjum misyjne Redemptorystów, Toruń 19-21 kwietnia 2006.
 43. International Symposium „Catholic University In Modern Culture”, Lublin 29-31.05.2006, wykład: Presence of the Catholic University of Lublin In Polish Media.

.

Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. Tadeusza Zasępy

The list of diploma theses written under the supervision of Rev. Prof. Dr. Habil. Tadeusz Zasępa

Prace doktorskie

 1. Garbowski Christopher, Kieślowski’s Series Dekalog – the Protagonists and their Selftranscendens, Warszawa 1992.
 2. Draguła Andrzej, Przepowiadanie Słowa Bożego a nowa ewangelizacja. Aktualne wyzwania i kierunki odnowy, Lublin 1997.
 3. Olekšak Peter, Prezentacja stosunków Kościół – państwo na Słowacji w latach 1992-1999 w dziennikach „Slovenská Republika” i „Sme”, Lublin 2000.
 4. Andráš Zdenko, Pielgrzymki i miejsca pielgrzymkowe na Słowacji jako sposób i forma przekazu wiary w latach 1945-1995, Lublin 2002.
 5. Brodňanský Jozef, Programy religijne w mediach słowackich w latach 1995-2000, Lublin 2002.
 6. Ganaj Slavko, Jan Paweł II i jego prorockie posługiwanie w mediach elektronicznych, Lublin 2002.
 7. Horňáková Silvia, Wpływ przemocy w mediach elektronicznych na dzieci i młodzież a potrzeba edukacji medialnej, Lublin 2002.
 8. Marčak Peter, Obraz rodziny w elektronicznych mediach i prasie na Słowacji w latach 1990-2000, Lublin 2002.
 9. Marcyński Krzysztof, Świat elektronicznych mediów w świetle teorii Marshala McLuhana a przepowiadanie Słowa Bożego. Studium z zakresu teologii środków społecznego komunikowania, Lublin 2002.
 10. Uhāl’ Martin, Duszpasterstwo przedsiębiorców katolickich na Słowacji w świetle doświadczeń Akademii Społecznej w latach 1995-2000, Lublin 2002.
 11. Hospodár Michal, Teologiczna i historyczno-społeczna problematyka w kalendarzu grekokatolickim na Słowacji w latach 1969-2000, Lublin 2003.
 12. Kičin Peter, Neokatechumenat a nowa ewangelizacja na Słowacji w latach 1989-2001 w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2003.
 13. Kiko Ivan, Życie i dzieło arcybiskupa Eduarda Nécseya w świetle dokumentów archiwalnych i prezentacji medialnej, Lublin 2003.
 14. Klobušicka Mária, Zadania Kościoła w dziedzinie kultury w trzecim tysiącleciu na podstawie nauczania Jana Pawła II, Lublin 2003.
 15. Petrik Lubomir, Działalność dziennikarska duchowieństwa grekokatolickiego na Słowacji w latach 1968-2000, Lublin 2003.
 16. Tuka Štefan, Kongresy Eucharystyczne w służbie przekazu wiary i odnowy moralnej Kościoła na Słowacji, Lublin 2003.
 17. Ujlacký Tibor, Duszpasterstwo wojskowe na Słowacji z wykorzystaniem mass mediów w świetle posoborowego nauczania Kościoła, Lublin 2003.
 18. Woźniak Jarosław, Dejmka inscenizacje staropolskiego dramatu religijnego i ich wymiar pastoralny, Lublin 2003.
 19. Smoleń Jerzy, Manipulacja w środkach społecznego przekazu w świetle Magisterium Ecclesiae, Lublin 2004.
 20. Gallik Marcel, Wpływ mediów na moralność młodego człowieka w wieku 15-19 lat na podstawie badań w szkole zawodowej w Kežmarku, Lublin 2005.
 21. Kindja Vasil, Działalność apostolska jezuitów słowackich po Soborze Watykańskim II na podstawie dokumentów jezuickich Kongregacji Generalnych, Lublin 2005.
 22. Košč Stanislav, Antropologiczno-teologiczne wymiary moralności politycznej w świetle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2005.
 23. Krajnak Ondrej, Perspektywy produkcji telewizyjnej dla dzieci i młodzieży na Słowacji na podstawie badań oglądalności i rzeczywistych potrzeb widzów, Lublin 2005.
 24. Sabo Vladimir, Prasowa recepcja encyklik Jana Pawła II na przykładzie tygodnika „Katolicke Nowiny”, Lublin 2005.
 25. Zentko Ján, Życie i dzieło Sługi Bożego Biskupa Jana Vojtaššaka – Męczennika i jego prezentacja w mediach słowackich w latach 1948-1998, Lublin 2005.
 26. Fejczo Eugen, Spoločenska a naboženska situacia Rómov na Słovensku po Druhom Vatikanskom Koncile, Košice 2006.
 27. Kunay Viktor, Duszpasterska posługa Sióstr Miłosierdzia na Węgrzech i w Rumunii w latach 1990-2005, Lublin 2006.
 28. Wróbel Jacek, Paradygmat podróży w literaturze i filmie oraz jego znaczenie w duszpasterstwie, Lublin 2006.
 29. Calpašova Maria, Fenomen komunikacji w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 2007.
 30. Dyś Marek, Wpływ mediów na relacje w rodzinie na podstawie badań w wybranych liceach ogólnokształcących miasta Lublina. Studium badawczo-pastoralne, Lublin 2007.
 31. Galan Ratislav, Internet v žurnalistickom procese, Ružomberk 2007.
 32. Holdoš Juraj, Komunikácie vo virtuálnej realite vzťah používania internetu a prežívanie životnej zmysluplnosti a religiozity u adolescentov, Ružomberk 2007.
 33. Kunert Krzysztof, Maksymiliana Marii Kolbego komunikacja medialna w świetle nauczania Kościoła powszechnego w okresie II Rzeczypospolitej, Lublin 2007.
 34. Malessa Marcin, Model parafialnej strony internetowej w duszpasterstwie polskim w świetle nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II, Lublin 2007.
 35. Mezulanik Radek, Ticho, slovo a svetlo – zakładane prvky komunikacie, Prešov 2007.
 36. Misztal Małgorzata, Współczesny model dziennikarstwa a prawo do prywatności w świetle nauczania Kościoła, Lublin 2007.
 37. Ondercin Luboš, Moralne problemy młodzieży wywołane wpływem telewizji na przykładzie wybranych szkół średnich w Świdniku, Lublin 2007.
 38. Wróbel Jacek, Archetyp podróży w amerykańskiej twórczości filmowej w latach 1970-2005. Aplikacje pastoralne, Lublin 2007.
 39. Złamańska Agnieszka, Rola rodziny w edukacji medialnej dzieci w nauczaniu Kościoła, Lublin 2007.
 40. Baláž Ivan, Vplyv reklamy na správanie spotrebiteľov, Ružomberk
 41. Majda Peter, Verbalna a neberbalna komunikacia v ohlasovani Bozieho Slava, Košice 2008.
 42. Sosnowska Joanna, Problemy moralne w polskim filmie dokumentalnym po 1989 roku. Postulat krytyki personalistycznej filmu dokumentalnego, Lublin 2009.
 43. Chibowski Andrzej Franciszek, Edukacja medialna dzieci i młodzieży wobec zagrożeń psychospołecznych w świetle posoborowego nauczania Kościoła, Lublin 2010.
 44. Narewska Dorota, Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa 1949-1978, Lublin 2010.
 45. Stojanowski-Han Leszek, Nauczanie Kościoła posoborowego o mediach na przykładzie Katolickiego Radia Podlasie, Lublin
 46. Wciseł Wojciech, Wolontariat i akcje charytatywne w mediach regionu lubelskiego po 1989 r., Lublin 2010.
 47. Hryciuk Dariusz, Oddziaływanie filmu na młodzież w zakresie New Age i okultyzmu. Studium efektywności opiniotwórczej w środowisku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Lublinie, Lublin 2011.
 48. Muchová Zuzana, Subkultúra vytváraná médiami. Denník Sme ako formovateľ obrazu o Slovenskej pospolitosti, Ružomberk
 49. Stawecka Krystyna, Ikona Matki Bożej „Krzew Gorejący” jako sposób przekazu wiary. Studium z edukacji medialnej, Lublin 2011.
 50. Hasák Marek, Svet hodnôt vo vybraných televíznych seriáloch na Slovensku, Ružomberk 201
 51. Rogowska-Mrówczyńska Anna, Motywy religijne w wybranych spektaklach Teatru Dramatycznego im. Juliusza Osterwy w Lublinie w latach 1989-2011. Studium z edukacji medialnej, Lublin 2012.
 52. Zheharyn Yury, Teoria logosfery i jej zastosowanie w procesie wychowania do mediów, Lublin 2012.
 53. Andrzejewska-Cioch Anna, Problem uzależnienia od Internetu wśród młodzieży gimnazjalnej, Lublin 2013.
 54. Kozák Radoslav, Svet hodnôt vo vybraných televíznych seriáloch na Slovensku (rodina), Ružomberk 201
 55. Krawiec Mariusz, Środki społecznego przekazu jako narzędzie ewangelizacji w świetle pism bł. Jakuba Alberione, Lublin 2013.
 56. Stojanowski-Han Zbyszko, Nauczanie Jana Pawła II o patriotyzmie podczas jego pielgrzymek do Polski. Studium z edukacji medialnej, Lublin 2013.
 57. Lewicka Małgorzata, Formácia k zodpovednej účasti na spoločenskom živote na príklade apoštolstva Rádia Maryja, Ružomberk 2015.
 58. Pasionek Paweł, Podmienky fungovania poľského mediálneho trhu po roku 1989, Ružomberk 2015.
 59. Umiński Grzegorz, Diecezjalne strony internetowe w Polsce narzędziem nowej ewangelizacji. Studium z edukacji medialnej w świetle nauczania Kościoła powszechnego i badań własnych, Lublin 2015.

Prace licencjackie[1] i magisterskie

 1. Kołodziejczyk Paweł, Ikoniczny charakter religijnej fotografii artystycznej sposobem przekazu wiary, Lublin 1993.
 2. Burkat Edward, Współczesne poszukiwanie wartości: wiara i miłość w twórczości Mariah Carey, Lublin 1994.
 3. Kogut Marian, Rozwój myśli Kościoła na temat środków masowego przekazu w wybranych dokumentach Kościoła: Inter Mirifica, Communio et progressio, Aetatis novae, Lublin 1994.
 4. Torkosova Helena, Prasa katolicka środkiem liturgicznej formacji na Słowacji w szkole podstawowej, Lublin 1994. (lic.)
 5. Tureczek Artur, Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Maksymiliana Kolbe w służbie przekazu wiary, Lublin 1994.
 6. Vasko Michal, Katolicka prasa podziemna na Słowacji w czasach zniewolenia sposobem przekazu wiary, Lublin 1994. (lic.)
 7. Wereski Adam Jan, „Mały Książe” Antoine de Saint-Exupéry przekładem wartości ewangelicznych na język metafory, Lublin 1994.
 8. Skibniewski Piotr, Reportaże z podróży Jana Pawła II nowa formą przekazu wiary, Lublin 1995.
 9. Gołąbek Tomasz, Manipulacja w mass mediach antynomia wychowania, Lublin 1996.
 10. Łapiński Krzysztof, Środki społecznego komunikowania w służbie przekazu wiary w Kościele na podstawie pism ks. Jakuba Alberione założyciela Towarzystwa Świętego Pawła, Lublin 1996.
 11. Sadza Ryszard, Podstawowe problemy społeczne w nauczaniu biskupów polskich w latach 1981-1989, Lublin 1996.
 12. Slovak Vladimir, Clovek – adresat katolickeho masmedialneho posobenia, na priklade vysielania Radia Lumen, Lublin 1996.
 13. Waszak Piotr, Pontyfikat Jana Pawła II w przekazie dziennikarzy „Tygodnika Powszechnego” w latach 1978-1983, Lublin 1996.
 14. Wikiera Marek, Zaangażowanie polityczne człowieka świeckiego jako wyraz funkcji służebnej w encyklikach i adhortacjach Jana Pawła II, Lublin 1996.
 15. Zamkovsky Michal, Nowe formy przekazu wiary na Słowacji po odzyskaniu niepodległości, Lublin 1996. (lic.)
 16. Brodnanský Jozef, Obecność ideologii New Age w filmach wprowadzonych na Słowacji po upadku reżimu komunistycznego, Lublin 1997.
 17. Dąbrowski Mirosław, Nauka Świętego Pawła o roli kobiety w Kościele na podstawie wybranych dokumentów Jana Pawła II, Lublin 1997.
 18. Dian Daniel, Tematyka pastoralna na łamach miesięcznika „Duchovný Pastier” w latach 1971-1989, Lublin 1997.
 19. Jendruch Igor, Kościół wobec wpływu New Age, Lublin 1997.
 20. Marcin Maria, Postawa odpowiedzialności za Kościół na podstawie tekstów zamieszczonych w miesięczniku „W drodze” w latach 1990-1995, Lublin 1997.
 21. Olekšak Peter, Współczesne formy przekazu wiary w programach telewizyjnych na Słowacji po odzyskaniu niepodległości, Lublin 1997.
 22. Pitonák Rudolf, Współczesne formy przekazu wiary w czasopismach dziecięcych i młodzieżowych na Słowacji po odzyskaniu niepodległości, Lublin 1997.
 23. Plewa Wendelin, Działalność wydawnicza Stowarzyszenia Świętego Wojciecha w latach 1945-1995, Lublin 1997.
 24. Spuchlak Juraj, Współczesne formy przekazu wiary w rozgłośniach radiowych na Słowacji w latach 1989-1995, Lublin 1997. (mgr-lic)
 25. Tuka Stefan, Piosenka nową formą przekazu wiary – doświadczenie słowackie, Lublin 1997. (lic.)
 26. Uhál Martin, Duszpasterstwo wśród przedsiębiorców katolickich na Słowacji od odzyskaniu niepodległości, Lublin 1997.
 27. Wroński Tomasz, Resakralizacja kultury przez telewizję w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1997.
 28. Zeman Bogusław, Apostolstwo wydawnicze Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce w latach 1997-1995, Lublin 1997.
 29. Gołębiowska Dorota, Wpływ chrześcijaństwa na polska myśl polityczną XX w. na przykładzie miesięcznika „Horyzonty” (1956-1964), Lublin 1998.
 30. Mach Marcin, Wychowanie do odpowiedzialności za Kościół według miesięcznika „W drodze”, Lublin 1998.
 31. Mackiewicz Katarzyna, Punkt i poszukiwanie wiary na podstawie „Dziennika” Witolda Gombrowicza, Lublin 1998.
 32. Ostasz Ryszard Franciszek, Świadectwo życia Matki Róży Czackiej formą przekazu wiary ludziom niewidomym, Lublin 1998.
 33. Prucnal Katarzyna, Nowa ewangelizacja na łamach „Rycerza Niepokalanej” w latach 1983-1993, Lublin 1999.
 34. Gallikova Maria, Náuka Druhého Vatikánskeho Koncilu o utrpeni a obraz utrpenia v massmédiách, Lublin 2000.
 35. Ganaj Slavko, Media jako pomoc w realizacji prorockiej misji człowieka na przykładzie działalności Biskupa Fultona Sheen’a, Lublin 2000.
 36. Horňakova Silvia, Vplyv másiliá w massmédiách na deti, Lublin 2000.
 37. Kalanin Peter, Problematyka eutanázie v mediách na Slovensku w rokach 1990-2000, Lublin 2000.
 38. Lukašova Alžbeta, Słowackie pielgrzymki chorych do Lourdes od roku 1990, Lublin 2000.
 39. Petrik Lubomir, Działalność publicystyczna duchowieństwa grekokatolickiego na Słowacji w latach 1968-2000, Lublin 2000.
 40. Pribula Marek, Problematyka religijno-społeczna na łamach pisma „Slovo” od 1969 roku, Lublin 2000.
 41. Rębilas Zofia Lucyna, Ikonostasy wybranych przykładów cerkwi północno-wschodniej Słowacji formą przekazu wiary, Lublin 2000.
 42. Samulak Iwona, Dziennikarski obraz obchodów milenijnych w Polsce na podstawie „Tygodnika Powszechnego” i „Słowa Powszechnego” w latach 1956-1966, Lublin 2000.
 43. Siodłowska Małgorzata, Media w moralno-religijnej służbie człowiekowi, Lublin 2000.
 44. Bodnar Jan, Reklama źródłem postaw konsumpcyjnych, Lublin 2001. (lic.)
 45. Drobny Juraj, Programy religijne w Telewizji Słowackiej po roku 1990, Lublin 2001. (lic.)
 46. Gołąbek Wergiliusz, Kulturotwórcza rola Filharmonii Rzeszowskiej w latach 1955-2000, Lublin 2001.
 47. Kičin Peter, Ruch charyzmatyczny na Słowacji po II Soborze Watykańskim, Lublin 2001. (lic.)
 48. Kiko Ivan, Ewangelizacja w bazylice św. Emerama w Nitrze w latach 1990-2000, Lublin 2001. (lic.)
 49. Kindja Vasil, Działalność zakonu jezuitów na Słowacji w czasie komunizmu, Lublin 2001. (lic.)
 50. Klobušicka Maria, Zadania i perspektywy Kościoła w budowaniu Europy trzeciego tysiąclecia na podstawie nauczania Jana Pawła II, Lublin 2001. (lic.)
 51. Kolenkiewicz Marcin, Mass media w służbie rodziny na podstawie wybranych posoborowych dokumentów Magisterium Kościoła, Lublin 2001.
 52. Kornecki Tomasz, Tematyka młodzieżowa w programach telewizyjnych „Fronda”, Lublin 2001.
 53. Koszela Anna, Kobieta w nauczaniu Jana Pawła II a kobieta w reklamie, Lublin 2001.
 54. Krajňák Ondrej, Telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży na Słowacji w latach 1998-2000, Lublin 2001. (lic.)
 55. Kunert Krzysztof, Specyfika języka religijnego w katolickim radiu. Rys teoretyczny, Lublin 2001.
 56. Nowak Krzysztof, Dekalog podstawa etyki dziennikarskiej, Lublin 2001.
 57. Sedmákova Renata, Manipulacja w telewizji, Lublin 2001. (lic.)
 58. Slaninka Augustin, Działalność duszpasterska rodziny wincentyńskiej na Słowacji w XIX wieku, Lublin 2001. (lic.)
 59. Vavrak Martin, Działalność teologów w mediach na Słowacji w latach 1990-2000, Lublin 2001. (lic.)
 60. Černa Ida, Wpływ telewizji na uczniów przygotowujących się do Bierzmowania w diecezji Nitra w latach 1990-2000, Lublin 2002.
 61. Fejčo Eugen, Społeczna i religijna sytuacja Romów na Słowacji w latach 1995-2000, Lublin 2002. (lic.)
 62. Gallik Marcel, Media katolickie na Słowacji w latach 1960-2000 w służbie ewangelizacji, Lublin 2002.
 63. Holbička Peter, Teatr chrześcijański na Słowacji po odzyskaniu niepodległości, Lublin 2002.
 64. Hurtajova Jana, Ewangelizacja i wolność człowieka w świetle posoborowego nauczania Kościoła, Lublin 2002. (lic.)
 65. Krajňakowa Magdalena, Wychowanie młodego telewidza we współczesnym społeczeństwie na Słowacji w latach 1990-2000, Lublin 2002. (lic.)
 66. Macháčkova Lucia, Nowa religijność jako jeden z faktorów postmodernizmu, Lublin 2002.
 67. Mazuch Pavol, Model duszpasterstwa posoborowego w parafii Divaky n/Nitrou w latach 1965-2000, Lublin 2002. (lic.)
 68. Mikula Daniel, Działalność Konferencji Episkopatu Słowacji w latach 1993-2002, Lublin 2002.
 69. Molčanyova Viera, Sytuacja rodzin księży grekokatolickich w latach 1950-2001 na podstawie świadectw ich współmałżonek, Lublin 2002. (lic.)
 70. Paráková Mária, Szkolnictwo katolickie na Słowacji w latach 1990-2000 w świetle posoborowego nauczania Kościoła, Lublin 2002.
 71. Pitko Martin, Wpływ telewizji i filmu na obraz małżeństwa i rodziny na Słowacji w latach 1990-2000, Lublin 2002.
 72. Pranagal Maciej, Problematyka młodzieżowa na łamach miesięcznika „Spojrzenie” w latach 1989-2000, Lublin 2002.
 73. Šimko Mirosłasw, Ikona jako medium, Lublin 2002.
 74. Weag Gerhard, Małe wspólnoty pochodzenia francuskiego na Słowacji w latach 1990-2000 i ich wpływ na odnowę duszpasterstwa, Lublin 2002.
 75. Czerniakiewicz Piotr, Manipulacja w reklamie telewizyjnej a nauczanie Kościoła na temat reklamy, Lublin 2003. lic
 76. David Vojtech, Odnowa szkolnictwa pijarskiego na Słowacji w latach 1990-2000, Lublin 2003.
 77. Gondkovskỳ Tomáš, Wpływ mediów na młodego człowieka w wieku 15-19 lat na Słowacji po odzyskaniu niepodległości, Lublin 2003.
 78. Grumnicka Alina, Media a przemoc wśród nieletnich w świetle literatury polskojęzycznej w latach 1989-2002, Lublin 2003.
 79. Łacyk Julia, Recepcja prasowa wizyty Jana Pała II na Ukrainie w dniach 23-27 czerwca 2001. Studium wybranych pozycji prasowych, Lublin 2003.
 80. Májtnerova Martina, Internet – szanse i zagrożenia w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2003.
 81. Mezulánik Radek, Kościół Katolicki i środki masowego przekazu w Republice Czeskiej w latach 1989-2002, Lublin 2003. (lic.)
 82. Mikúla Dániel, Działalność Konferencji Episkopatu Słowacji w dziedzinie mediów masowych, Lublin 2003 (lic.)
 83. Moniuszko Agnieszka, Problematyka teologiczno-społeczna na łamach Homo Dei w latach 1995-2000, Lublin 2003.
 84. Odorowska Agnieszka, Renesans etyki w budowaniu gospodarki na przykładzie relacji prasowych w Polsce w latach 1995-2000, Lublin 2003.
 85. Skrobot Ewa Agata, Problematyka etyki dziennikarskiej na łamach Tygodnika Powszechnego w latach 1989-2000 w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Kościoła, Lublin 2003.
 86. Turlik Rudolf, Pokuta – Sakrament Uzdrowienia, Lublin 2003 (lic.)
 87. Wawryniuk Sylwia, Problematyka rodzin wielodzietnych i naturalnych metod planowania rodziny w wybranych tytułach prasowych w latach 1989-2000. Studium dziennikarsko pastoralne, Lublin 2003.
 88. Żminkowski Marcin, Dramat człowieka Czarnego Lądu w ujęciu Ryszarda Kapuścińskiego, Lublin 2003.
 89. Babják Anton, Ewangelizacja na Słowacji za pośrednictwem Internetu w świetle nauki Kościoła, Lublin 2004. (lic.)
 90. Borova Maryita, Osobowość nauczyciela w szkole podstawowej w świetle nauki Kościoła po Soborze Watykańskim II, Lublin 2004.
 91. Branko Józef, Święta Teresa z Lisieux w nauczaniu Kościoła w XX wieku, Lublin 2004.
 92. Calpašova Maria, Wdowieństwo w świetle nauki Kościoła Katolickiego po Soborze Watykańskim II, Lublin 2004.
 93. Gabrišova Rozalia, Opieka duszpasterska nad chorymi w szpitalach w Austrii na przykładzie Szpitala Sióstr Miłosierdzia w Wiedniu, Lublin 2004.
 94. Gerat Roland, Troska Kościoła o formację księży w diecezji Spišskiej na Słowacji po odzyskaniu niepodległości, Lublin 2004.
 95. Kaczmarek Łukasz, Atak na Stany Zjednoczone Ameryki 11 września 2001 w wybranych tytułach prasowych w Polsce, Lublin 2004.
 96. Klincova Maria, Media a rodzina na Słowacji w latach 1990-200 na podstawie nauczania Kościoła i wybranych tytułów prasowych, Lublin 2004.
 97. Kolárikova Jana, Godne przeżywanie okresu starości w świetle nauczania Kościoła, Lublin 2004.
 98. Majda Peter, Formy i sposoby przekazu wiary przy pomocy mediów na Słowacji w latach 1989-2002, Lublin 2004.
 99. Martinček Jan, Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego ā Paulo na Słowacji wobec wyzwań mediów masowych w świetle posoborowego nauczania Kościoła, Lublin 2004.
 100. Palenčárová Maria, Wychowanie religijne w rodzinie w świetle nauki Kościoła, Lublin 2004.
 101. Sedláková Helena, Dzieło Sióstr Boskiego Zbawiciela na Słowacji według charyzmatu Matki Alfonsy Marii Eppinger, Lublin 2004.
 102. Sekač Peter, Komunikacja międzyludzka na podstawie wybranych tekstów biblijnych, Lublin 2004.
 103. Turiak Emil, Problemy moralne i społeczne w grupach przestępców w wieku 10-18 lat na Słowacji na podstawie badań w wybranych domach poprawczych i wychowawczych, Lublin 2004.
 104. Adamczyk Michał, Moralność i kompetencje dziennikarskie w świetle posoborowego nauczania Kościoła, Lublin 2005.
 105. Bielecki Marcin, Ochrona widzów małoletnich w świetle wybranych dokumentów międzynarodowych oraz nauczania Kościoła, Lublin 2005.
 106. Bielik Marian, Wpływ wspólnoty na wiarę młodego człowieka na podstawie badań ankietowych w parafii Bronislava Petrarka I, Lublin 2005, (lic.)
 107. Kasińska-Dudek Cecylia, Koncepcja moralności rodzinnej na przykładzie czasopisma Bravo w roku 2002, Lublin 2005.
 108. Kunay Viktor, Formacja Sióstr Miłosierdzia na Węgrzech i w Rumunii dla posługi ubogich w trzecim tysiącleciu, Lublin 2005 (lic.)
 109. Matuszny Wojciech, Znaczenie środków społecznego przekazu w świetle orędzi papieskich na Światowe Dni Komunikacji Społecznej z lat 1967-2004, Lublin 2005.
 110. Onderčin Luboš, Rodzina a media w świetle nauczania Kościoła, Lublin 2005 (lic.)
 111. Seman Stanislav, Salezjańskie duszpasterstwo młodzieży na Słowacji po odzyskaniu niepodległości, Lublin 2005 (lic.)
 112. Stojanowski-Han Zbyszko Zbigniew, Przesłanie moralno-duchowe „Pasji” Mela Gibsona, Lublin 2005.
 113. Tyc Jarosław, Zagadnienia moralne w Serii Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego, Lublin 2005.
 114. Bronisz Agnieszka, Reklama w świetle nauczania Kościoła, Lublin 2006.
 115. Jaremak Tomasz, Ewangelizacyjna rola mediów masowych w świetle nauczania Kościoła, Lublin 2006.
 116. Novak Vladimir, Troska Kościoła o chorych i cierpiących w świetle dokumentów Kościoła, Lubin 2006.
 117. Szostak Robert, Wpływ mass mediów na życie moralne współczesnego człowieka w świetle dokumentów medialnych Kościoła, Lublin 2006.
 118. Zagrodniczek Władysława, Misja Kościoła w perspektywie jednoczącej się Europy na  podstawie adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, Lublin 2006.
 119. Zhuk Aleksander, Fabuła powieściowa jako medium w przekazywaniu prawd teologicznych. Studium wybranych dzieł Dostojewskiego, Lublin 2006.
 120. Burlevich Liudmíla, Problematyka kultury chrześcijańskiej na łamach wybranych czasopism białoruskich w latach 2000-2005, Lublin 2007.
 121. Drejka Marta, Mit siły w mediach na podstawie literatury medialnej w Polsce w latach 1998-2003, Lublin 2007.
 122. Góralczyk Andrzej, Chrześcijańska tożsamość Polski a zjednoczenie Europy, Lublin 2007.
 123. Hricková Iveta, Manipulácia v médiách, Ružomberk 2007.
 124. Janowczyk Jadwiga, Rola edukacji medialnej w społeczeństwie informacyjnym, Lublin 2007.
 125. Jurczak Anna, Wpływ telewizji na poziom agresywności u młodzieży licealnej, Lublin 2007.
 126. Kureková Eva Monika, Učenie Jána Pavla II. a obraz ženy v mesačníku, Ružomberk 2007.
 127. Leśniak Krzysztof, Internet a problemy moralne na podstawie posoborowego nauczania Kościoła o mediach, Lublin 2007.
 128. Ludwiczak Karolina, Zawartość treściowa wiadomości telewizyjnych na przykładzie TVN i TRWAM, Lublin 2007.
 129. Myshovskiy Mykola, Odpowiedzialność ludzi mediów w świetle orędzi na Światowe Dni Społecznego Przekazu. Odpowiedzialność ludzi modlitw w świetle orędzi na Światowe Dni Społecznego Przekazu, Lublin 2007.
 130. Perkowski Tomasz, Zaangażowanie świeckich w politykę na podstawie wybranych dokumentów Kościoła posoborowego, Lublin 2007.
 131. Petrovskyy Yuriy, Pornografia w Internecie Drogi ofensywy, skutki oraz sposoby ochrony sieci lokalnej, Lublin 2007
 132. Polak Beata, Problematyka społeczno-religijna na łamach „Gazety Krasnobrodzkiej”, Lublin 2007.
 133. Poletyło-Góralczyk Barbara, Komercjalizacja w kulturze wyzwaniem dla Kościoła jako mecenasa kultury, Lublin 2007.
 134. Rzepecki Tomasz, Recepcja pierwszego roku pontyfikatu Benedykta XVI na podstawie wybranych tytułów prasy katolickiej i świeckiej, Lublin 2007.
 135. Szczepanek Justyna, Zagadnienia moralne w serii „Dekalog” Krzysztofa Kieślowskiego, Lublin 2007.
 136. Ślimak Krzysztof, Prasowa recepcja kultu miłosierdzia Bożego w wybranych tytułach prasy katolickiej, Lublin 2007.
 137. Vaitsiukevich Pavel, Reality Television a godność osoby ludzkiej w świetle nauczania Kościoła, Lublin 2007.
 138. Vashchula Tatsiana, Problematyka społeczno-religijna na łamach miesięcznika „Dialog” w latach 2000-2005, Lublin 2007.
 139. Barańska Renata, Recepcja treści religijno-moralnych w wybranych tekstach piosenek i ich wpływ na życie młodzieży na podstawie badań własnych, Lublin 2008.
 140. Dziurda Agnieszka, Oddziaływanie mediów na rodzinę w świetle wybranej literatury w języku polskim po Soborze Watykańskim II, Lublin 2008.
 141. Ługowski Damian, Cierpienie w nauczaniu Jana Pawła II i w wybranych filmach, Lublin 2008.
 142. Mędzelewski Andrzej, Przemoc w szkole na podstawie wybranej prasy świeckiej i katolickiej w Polsce w latach 2000-2006, Lublin 2008.
 143. Nowak Ewelina, Główne problemy medialne poruszane przez Jana Pawła II w orędziach na Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, Lublin 2008.
 144. Radecka Anna, Człowiek w tekstach śpiewanych Antoniny Krzysztoń, Lublin 2008.
 145. Sinitsa Valery, Służba środków masowego przekazu na rzecz wolności w świecie w świetle nauczania Kościoła, Lublin 2008.
 146. Szmit Patrycja, Problem bezrobocia w latach 1989-95 na łamach tygodnika „Niedziela” jako problem duszpasterski, Lublin 2008.
 147. Szymanek Anna, Oddziaływanie telewizji na dzieci w świetle literatury polskiej w latach 1997-2007, Lublin 2008.
 148. Wit Błażej, Ocena pontyfikatu Jana Pawła II w wybranych tytułach prasy katolickiej i świeckiej po śmierci papieża, Lublin 2008.
 149. Wysmulski Roland, Problematyka Trzeciego Świata na łamach tytułów prasy katolickiej i świeckiej w świetle nauczania Kościoła w latach 2000-2006, Lublin 2008.
 150. Zybała Roman, Problematyka rodzinna w tygodnikach „Wprost”, „Newsweek” i „Polityka” w świetle nauki Kościoła w latach 2002-2006, Lublin 2008.
 151. Daubnerová Veronika, Televízna reklama a učenie katolíckej cirkvi, Ružomberk 200
 152. Goleniowski Dariusz, Święci i błogosławieni archidiecezji przemyskiej na łamach tygodnika Niedziela, Lublin 2009.
 153. Jędrejek Anna, Problematyka rodziny na łamach „Niedzieli” w latach 1998-2008, Lublin 2009.
 154. Kasieta Łukasz, Retrospekcja tematyki katyńskiej na podstawie wybranych artykułów prasowych po 1989 roku, Lublin 2009.
 155. Krutáková Ivana, Pôsobenie masmédií na mravný život súčasného človeka (zameranie na deti do 10 rokov), Ružomberk 200
 156. Kupińska Alicja, Zagrożenia użytkowników internetu na podstawie wybranej literatury, Lublin 2009.
 157. Leszkiewicz Anna, Dziecko we współczesnej kulturze medialnej na podstawie literatury polskiej, Lublin 2009.
 158. Piasecka Dorota, Problemy rodzinne młodzieży i ich odbicie w relacjach szkolnych na podstawie tygodnika „Niedziela” 1999-2005, Lublin 2009.
 159. Skrzypczak Katarzyna, Oddziaływanie telewizji i filmu na obraz małżeństwa i rodziny w latach 1990-2000 na podstawie literatury polskojęzycznej, Lublin 2009.
 160. Szymczuk Konrad, Nadużycia w reklamie na podstawie wybranej literatury polskiej, Lublin 2009.
 161. Trnková Jozefína, Pôsobenie masmédií na mravný život súčasného človeka (mládež, od 6. triedy ZŠ), Ružomberk 200
 162. Zieliński Michał, Prasowy obraz nauczania Benedykta XVI na podstawie wybranych tytułów, Lublin 2009.
 163. Kasieta Teresa, Narzeczeństwo jako okres budowania wierności małżeńskiej na podstawie literatury polskojęzycznej i wybranych tytułów prasy polskiej w latach 1980-2009, Lublin 2010.
 164. Ratsko Dzmitry, Rola środków społecznego przekazu w kształtowaniu postaw wobec dzieci nienarodzonych w Republice Białoruś, Lublin 2010.
 165. Rurak Bogusława, Propaganda antykościelna na łamach wybranych tytułów prasowych w Polsce w latach 1989-2007, Lublin 2010.
 166. Skowron-Reszka Sylwia, Oddziaływanie mediów na dzieci przedszkolne na podstawie wybranej literatury, Lublin 2010.
 167. Komorová Miroslava, Internetová pastorácia: šanca alebo ohrozenie pre Katolícku cirkev, Ružomberk 2012.

 Słowa klucze:

edukacja medialna, Kościół, KUL, media, prace dyplomowe, Tadeusz Zasępa

Streszczenie:

Tekst przedstawia osiągnięcia ks. prof. dra hab. Tadeusza Zasępy w jego działalności dydaktyczno-naukowej na polu promocji nauki w postaci prac dyplomowych. W ciągu swojej aktywności akademickiej wypromował głównie w dwóch ośrodkach naukowych (KUL – Lublin – Polska, UK – Ružomberk, Słowacja) pięćdziesięciu dziewięciu doktorów, stu sześćdziesięciu siedmiu magistrów. Przedstawiony zestaw prac dyplomowych ukazuje także kierunki badań naukowych, których dominanta są badania w zakresie relacji media a Kościół i edukacja medialna.

Oprac. Mirosław Chmielewski CSsR

Key words:

Church, diploma theses, KUL, Media education, media, Tadeusz Zasępa

Summary:

This text presents research, didactic and research-promotional achievements of Rev. Prof. Dr. Habil. Tadeusz Zasępa as represented by the diploma theses written under his scientific supervision. Throughout his academic career, Rev. Prof. Dr. Habil Tadeusz Zasępa worked with his students mostly at two universities: KUL in Lublin and UK in Ružomberk, Slovakia. He is supervisor of 59 Ph.D. dissertations and 167 Master’s Theses. The list of the diploma theses presented in the article discusses the main research areas and directions undertaken by their authors. These diploma works also disclose the research topic that dominates, i.e. the relationship between the Church and the media as well as media education.

Translated by Konrad Klimkowski

[1] Licencjat kanoniczny, rzymski (zaznaczone skrótem – lic.).

– do tytułu profesora

 1. Ks. dr hab. Bogumił Gacka, 2001 – dla UKSW, Warszawa
 2. Ks. dr hab. Wojciech Pazera, 2001 – dla UKSW, Warszawa.
 3. Ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce), 15.02.2002.
 4. Ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn, 20.02.2002.
 5. Ks. prof. Amantius Akimjak, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja), kwiecień 2003.
 6. Prof. Péter Banáry (Rektor KatolickiegoUniwersytetu w Ružomberku) 2003.
 7. ks. prof.. Anton Fabian, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, Wydział Teologiczny w Košicach, 2004.
 8. Ks. prof. Jozef Jarab, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, Wydział Teologiczny w Košicach, Bratislava 2004.
 9. Ks. dr Juraj Spuchl’ak, Ružomberok – Košice, 2004.
 10. Ks. dr hab. (doc.) Jozef Jurko, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, 2005.
 11. Ks. dr hab. (doc.) Pavol Drab, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, 2005.
 12. Ks. dr hab. Gabriel Ragan, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, 2005.
 13. Ks. dr hab. Vojt’ech Bohač, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, 2005.
 14. Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński, KUL Lublin 2005.

 

– habilitacyjne

 1. Ks. Amantius Akimjak, Gregorinski Chorál v strednoeurópskom priestore, Trnava 1998, Uniwersytet Trnavski.
 2. Ks. dr Andrzej Baczyński, Telewizja a świat wartości, Ružomberok – Košice 2003.
 3. Ks. dr hab. Mirosław Kalinowski, Duszpasterstwo hospicyjne. Studium pastoralne na podstawie badań wybranych ośrodków hospicyjnych w Polsce, Lublin 2001.
 4. ks. dr Marek Pribula, Medialna edukácia a tvorivá osobnost’ učiteľa katolickiej návoženskej výchovy, Ružomberok 2004.
 5. Ks. dr Juraj Spuchľak, Košice 26.10.2004.
 6. Ks. dr Peter Olekšak, Medzištatna zmluva medzi Svätou Stolicou a Slovenskou Republikou v ochlasoch massmédii, Ružomberok 2005.
 7. Ks. dr Jozef Trestensky, Odnova Slovenskeho tekstu I Eucharistickej Modlitby v Rimskom misáli po druhom Vatikánskom koncile, Ružomberok 2005.
 8. ks. dr Marian Stepulak, praca: Tajemnica zawodowa psychologa w relacjach pastoralnych (Košice, 2006).
 9. Ks. dr Michał Dróżdż, Logos i ethos mediów, Wydział Filozofii w Katolickim Uniwersytecie w Ružomberku, Ružomberok, 10.11.2006.

Kierownictwo programów europejskich

 1. Kvalitativna a kvantitativna analiza spravodajských relacji slovenských mienkotvorných televizii, VEGA 2006, KUR, Ružomberok.
 2. Projekt „Forum scientiae et sapientiae” nr 13120200096 (1.02.2006 – grudzień 2007).

 Recenzje programów europejskich

 1. Ocena projektu z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego dotyczącego „Oceny marketingu prasy katolickiej”, 2004
 2. Prototyp programu kształcenia religijnego dzieci i młodzieży w szkole, ks. doc. dr hab. Jan Szpet, Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, nr projektu 1HCIB 00616.
 3. Media religijne w Europie Środkowo – Wschodniej, Projekt Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie 2005.
 4. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w Kościele w Polsce za pomocą public relations. Doświadczenia i postulaty, Uniwersytet. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006 r. nr 0891.
 5. The Programme Committee of the Center of Excellence of the Slovak Academy of Science, Bratislava 2004 – 2006 nr 2372/CE/2006. Tytuł: Media Research Center.
 6. Slovak Political Culture after 1989, VEGA, nr 2/6118/6, Projekt SAV, Bratislava 2006.
 7. A New Paradigm of Media Communication as Theoretical Starting Point for Mass – Media Studies, Commision of S.G.A. nr 1/465707, Vedecká grantová agentúra Ministerstwa školstva SR a Slovenskej akadémie vied, projekt od stycznia 2007 do grudnia 2009, Bratislava 2006.
 8. Mass Media in the Late Modern Society, Commision of S.G.A. nr 1/470407, Vedecká grantová agentúra Ministerstwa školstva SR a Slovenskej akadémie vied, projekt od stycznia 2007 do stycznia 2009, Bratislava 2006.

Członkowstwo w organizacjach polskich i międzynarodowych

 1. Görres – Gesellschaft – członek zwyczajny od 19 kwietnia 1990 r.
 2. Członek Rady Programowej kwartalnika Forum Scientiae et Sapientiae, Uniwersytet Trnawski – (od 20 stycznia 1999 r.)
 3. Honorowy członek Rady Naukowej Wydziału Humanistyki Uniwersytetu Trnawskiego – (od 22 lutego 1999 r.)
 4. Członek Rady Naukowej Wydziału Filozofii, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, (od 2005).
 5. Członek Rady Naukowej Wydziału Teologii grekokatolickiej, Uniwersytet w Prešovie, (od 2000).
 6. Członek Rady Programowej Orbis Communicationis, Prešov, (od 2000).
 7. „Forum” – Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej w Warszawie – członek zwyczajny od 1995 roku.
 8. Komisja Akredytacyjna „Forum” – Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej, członek od 1998 (Komisja zajmuje się akredytacją Szkół i programów związanych z ekonomią i zarządzaniem).
 9. Recenzent prac naukowych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Poznańskiego – od 1999 r.
 10. Członek Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (od 2005).
 11. Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, (od 2006).
 12. Historicky Ustav (Instytut Historyczny) Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, (od 2006).
 1. Man of the Year 1997 – 1998, The International Biographical Centre of Cambridge, England; In recognition for the service to education and culture
 2. Man of the Year 2001, for outstanding community and professional achievement, The American Biographical Institute, USA
 3. Nomination to the Noble Prize for 2001, by the United Cultural Convention of the United States of America
 4. Medal za zasługi dla Uniwersytetu Trnawskiego, 13 listopada 2002.
 5. Międzynarodowa Nagroda Słowackiej Akademii Nauk za wkład w rozwój nauk społecznych, humanistycznych, kultury i sztuki na Słowacji, 24 września 2004.
 6. Obywatelstwo Republiki Słowackiej 18.01.2007 r., w uznaniu zasług dla Słowacji.

– łacina,

– angielski,

– francuski,

– niemiecki,

– włoski,

– hiszpański,

– rosyjski,

– ukraiński,

– słowacki.