Publikacja „Prawda a fake news”

Publikacja "Prawda a fake news"
Szczególną sposobnością do formacji medialnej jest w Kościele katolickim w Polsce trzecia niedziela września (w tym roku 16.09.18), dedykowana refleksji i modlitwie za Środki Społecznego Przekazu. Doktoranci Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL zainspirowani orędziem papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień środków Społecznego Przekazu przygotowali scenariusze spotkań/lekcji. Oscylują one wokół myśli przewodniej papieskiego dokumentu – Fake news a medialna służba prawdzie. Mogą być one wykorzystane w różnych sytuacjach katechetycznych i duszpasterskich. 

Pobierz nasza publikację – wersja .pdf

share