Obrona doktoratu pani mgr Anny Andrzejewskiej-Cioch

22 lutego 2013r. na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani mgr Anny Andrzejewskiej-Cioch.

Tytuł pracy: Problem uzależnienia od Internetu wśród młodzieży gimnazjalnej.

Praca została napisana przy Katedrze Edukacji Medialnej Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

Promotor:
ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa

Recenzenci:
ks. prof. dr hab. Michał Drożdż (UJPII – Kraków)
ks. dr hab. Kazimierz Święs (KUL)

share