Obrona doktoratu ks. mgra Mariusza Aleksandra Krawca

Obrona doktoratu ks. mgra Mariusza Aleksandra Krawca

W dniu 19 czerwca 2013 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgra Mariusza Aleksandra Krawca.

Tytuł pracy: Środki społecznego przekazu jako narzędzie ewangelizacji w świetle pism bł. Jakuba Alberione

Promotor:
ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa

Recenzenci:
ks. prof. dr hab Jan Wall (UJPII)
ks. dr hab. Paweł Mąkosa (KUL)

Fotorelacja:

share