Owocny wrzesień dla edukacji medialnej

Owocny wrzesień dla edukacji medialnej

Dla edukacji medialnej na KULu wrzesień był miesiącem szczególnym. Sześciu naszych doktorantów sfinalizowało swoje studia i pracę doktorancką zdobywając tytuł doktora z zakresu teologii pastoralnej.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Wojciech Pazik

Temat pracy: Środki społecznego przekazu w ewangelizacji. Studium z edukacji medialnej na przykładzie diecezji siedleckiej w latach 1992-2017.

Promotor: ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
Recenzenci: 

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Zbigniew Marian Barciński

Temat pracy: Spór o edukację seksualną w Polsce w latach 2013-2015. Studium z edukacji medialnej w świetle wybranych polskich tygodników opiniotwórczych.

Promotor: ks. dr hab. Jarosław Woźniak
Recenzenci: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
prof. dr hab. Piotr Drzewiecki (UKSW)

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr lic. Mateusza Podleckiego

Temat pracy: Człowiek, media, Kościół w myśli i działalności ks. prof. dr hab. Tadeusza Zasępy (1946-2016).

Promotor: ks. dr hab. Jarosław Woźniak.
Recenzenci: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
prof. dr hab. Piotr Drzewiecki (UKSW)

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr lic. Małgorzaty Dec

Temat pracy: Biblijna katecheza wizualna. Studium z edukacji medialnej w świetle wybranych filmów animowanych dla dzieci.

Promotor: ks. dr hab. Jarosław Woźniak, EM KUL
Promotor pomocniczy: o. dr Mirosław Chmielewski, EM KUL

Recenzenci: dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW
ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas, UMK

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Damiana Beliny

Temat pracy: Wychowanie do odpowiedzialności. Studium z edukacji medialnej w świetle filmów Krzysztofa Zanussiego.

Promotor: Ks. Prorektor dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Recenzenci: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW
ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr lic. Jerzego Jarosińskiego 

Temat pracy: Katolicki model wychowania dzieci. Studium z edukacji medialnej w świetle publikacji miesięcznika Mały Gość Niedzielny w latach 1989-2017.

Promotor: Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Promotor pomocniczy: o. dr Mirosław Chmielewski, KUL

Recenzenci:  dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW
dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ Rzeszów

share