Obrona doktorska ks. Grzegorza Umińskiego

Obrona doktorska ks. Grzegorza Umińskiego

W dniu 23 września 2015 r. o godzinie 13.00 w sali C-1031 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgra lic. Grzegorza Umińskiego.
Tytuł pracy:
„Diecezjalne strony internetowe w Polsce narzędziem nowej ewangelizacji.
Studium z edukacji medialnej w świetle nauczania Kościoła Powszechnego i badań własnych”

Promotor: ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa
Rezenzent: ks. dr hab. Michał Drożdż UPJ II
Rezenzent: ks. dr hab. Kazimierz Święs

Komisja przewodniczący: ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL
p. prof. dr hab. Teresa Paszkowska
ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak
ks. dr hab. J. Mastej
ks. dr hab. Jarosław Woźniak

Zdjęcia – czytaj dalej!

share