O. Mirosław Chmielewski CSsR doktorem habilitowanym!

O. Mirosław Chmielewski CSsR doktorem habilitowanym!

Uchwałą Rady Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II o. dr Mirosławowi Chmielewskiemu CSsR nadano stopień doktora habilitowanego w dziedzinie teologii.

Gratulujemy owoców swojej pracy i życzymy naszemu wykładowcy dalszych sukcesów!

share