Nowy Doktor w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary

Nowy Doktor w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary

Dnia 18 marca 2019 roku odbyła się publiczna obrona dysertacji doktorskiej ks. mgra lic. Marka Piedziewicza z diecezji elbląskiej.
Tytuł pracy doktorskiej: „Przekaz wiary w programie telewizyjnym Fultona Sheena Life is Worth Living. Studium z edukacji medialnej”.

Promotor: ks. dr hab. Jarosława Woźniak.
Recenzenci: o. prof. dr hab. Witold Kawecki, UKSW;
ks. dr hab. Andrzej Draguła, US.

Nowemu Księdzu Doktorowi gratulujemy!

Fotografie z obrony w kolorach z lat 50-tych XX wieku, gdy powstawał program telewizyjny Fultona Sheena, okres czarno-białej amerykańskiej telewizji.

 

share