Mamy nowego doktora edukacji medialnej

Mamy nowego doktora edukacji medialnej

W dniu 19 września 2018 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgr lic. Dariusza Sonaka, pt.:
„Formacja ludzka prezbiterów w świetle kwartalnika Pastores w latach 1999-2016”

Promotor: Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
Promotor pomocniczy: o. dr Mirosław Chmielewski CSsR

Recenzenci:
Ks. dr hab. Andrzej Proniewski, UwB Białystok
Ks. prof. dr hab. Andrzej Adamski, WSIiZ Rzeszów

share