Mamy Koło Naukowe Edukacji Medialnej

Mamy Koło Naukowe Edukacji Medialnej

W dniu 23 maja odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie nowopowstałego Koła Naukowego Edukacji Medialnej. Celem spotkania było wybranie organów Koła Naukowego, tj. wybory zarządu, w tym prezesa Koła Naukowego, powołanie komisji rewizyjnej oraz omówienie strategii realizowania celów statutowych. Posiedzeniu przewodniczył ks. dr hab. Jarosław Woźniak, opiekun Koła Naukowego Edukacji Medialnej. Obecny był także o. dr Mirosław Chmielewski CSSR, adiunkt Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL.

W wyniku głosowania prezesem Koła Naukowego Edukacji Medialnej został Franciszek Wróbel, doktorant II roku edukacji medialnej i student III roku retoryki stosowanej. Następnie spośród członków KNEM wybrano zarząd i przydzielono funkcje następującym osobom: Mateusz Podlecki – wiceprezes KNEM, ks. Łukasz Simiński – sekretarz, Olga Cieniuch – skarbnik oraz Oksana Wawrzyniak, jako członek zarządu KNEM.

W trakcie posiedzenia została wybrana komisja rewizyjna w składzie: Katarzyna Bojczuk, Izabela Durma i ks. Jakub Kuchta.

Dzięki powołaniu Koła Naukowego Edukacji Medialnej jego członkowie mogą wzbogacać swoje kompetencje, brać udział oraz organizować konferencje naukowe, promować Katolicki Uniwersytet Lubelski w kraju, za granicą oraz otrzymywać dofinansowania na prowadzenie badań.

Opiekunom i członkom Koła Naukowego Edukacji Medialnej życzymy kreatywności, dobrych natchnień oraz owocnych działań.

Franciszek Wróbel

share