Konferencja – Sacrum w Mediach

Konferencja - Sacrum w Mediach

Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL JP II w Lublinie
oraz
Katedra Teologii Moralnej i Etyki UWM w Olsztynie

serdecznie zapraszają
na konferencję naukową

 SACRUM W MEDIACH

Komunikacja – Prowokacja – Profanacja

 Olsztyn, 11 maja 2015 r., Wydział Teologii, ul. Hozjusza 15, sala nr 1

Media są największym komunikatorem współczesnego świata. Pomagają zrozumieć jego funkcjonowanie, logikę oraz rządzące nim prawa. Ich przekaz inspiruje i skłania do refleksji. Coraz częściej medialna treść dotyka najgłębszych pokładów ludzkiej egzystencji – sfery sacrum, w której człowiek doznaje zachwytu nad tajemnicą przekraczającą jego codzienne doświadczenia. Dla wielu osób, grup społecznych oraz religijnych stanowi ona świat niekwestionowanych wartości, którym należy się szacunek i afirmacja. Krytyka tego obszaru, poparta prawem wolności słowa, racjonalnymi argumentami bądź chęcią prowokacji, spotyka się z wachlarzem reakcji o szczególnie silnym, emocjonalnym zabarwieniu oraz nieprzewidywalnych konsekwencjach. Warto zatem zastanowić się nad rolą mediów w kontekście pluralistycznego podejścia do sfery sacrum. Czy istnieją granice prowokacji w przekazach medialnych? Czy ich celem jest rzeczywiste odarcie z irracjonalizmu towarzyszącego poznawaniu rzeczywistości transcendentnej? Czy profanacja obszarów sacrum wpisuje się w etos medialnych twórców? W jakim stopniu twórcy przekazów medialnych kształtują świadomość społeczeństwa opartą o świat wartości? Kiedy i w jaki sposób teksty medialne są komunikacją sacrum współczesnemu światu? A być może same media staja się sacrum?

Zapraszamy medioznawców, kulturoznawców, religioznawców, teologów, przedstawicieli świata mediów oraz wszystkich zainteresowanych do wspólnego dyskursu naukowego nad szeroko pojętą problematyką sacrum we współczesnych mediach.

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową do 31 marca 2015 r. na adres: sacrumwmediach@wp.pl zgodnie z załączonym formularzem. Konferencja posiada charakter nieodpłatny. Jej program wraz z informacjami organizacyjnymi zostanie przesłany w późniejszym terminie osobom, które wyrażą chęć uczestniczenia w tym wydarzeniu. Przewidujemy wydanie recenzowanej monografii, w której zamieszczone zostaną artykuły przygotowane przez uczestników konferencji.

W imieniu organizatorów konferencji

o. dr Mirosław Chmielewski
ks.
dr Marek Jodkowski


Do pobrania:

Zaproszenie do pobrania w postaci pliku PDF
Formularz zgłoszeniowy w postaci pliku PDF oraz pliku DOCX

share