Od komunikacji społecznej do kultury komunikacji – 50 lat Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu – Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Od komunikacji społecznej do kultury komunikacji - 50 lat Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W tym roku ukazało się 50. papieskie orędzie na Dzień Środków Społecznego Przekazu. Z tej okazji zorganizowano na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ogólnopolską konferencję naukową, której przyświecał tytuł: „Od komunikacji społecznej do kultury komunikacji. 50 lat Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu”.

Papieskie orędzia to prawdziwe bogactwo myśli Kościoła na temat mediów. Na ich podstawie widać, jak Kościół zmieniał swoje podejście wobec środków społecznej komunikacji, a dostrzegając ich ogromny wpływ na życie ludzi, dojrzewał do współpracy i wspólnej służbie człowiekowi.

Obrady poprzedziła Msza Święta w kościele akademickim pod przewodnictwem abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu.

Do gmachu Collegium Jana Pawła II zjechali się przedstawiciele wielu ośrodków naukowych naszego kraju: z Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Szczecina, Lublina i Opola. Wspólnym mianownikiem ich interdyscyplinarnych rozważań były oczywiście teksty papieskich orędzi.

Swoimi uwagami językoznawczymi dotyczącymi komunikacji w papieskich tekstach podzieliła się dr hab. Małgorzata Nowak – Barcińska z KUL, a dzięki referatowi ks. dr hab. Marka Lisa z Uniwersytetu Opolskiego można dowiedzieć się o znaczących różnicach względem tekstu oryginalnego, które pojawiły się w polskich tłumaczeniach tych dokumentów. Podane przez niego przykłady pokazały, jak ważną rolę w procesie translatorskim odgrywa nie tylko znajomość danego języka, jak również całego kontekstu historyczno-kulturowego, co pozwoli uniknąć znaczeniowego wypaczenia tłumaczonego tekstu. Papieskie orędzia z perspektywy antropologii komunikacji i mediów zostały przedstawione przez prof. Aleksandra Wolnego z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ks. dr hab. Michał Drożdż z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie podkreślił w swoim wystąpieniu o etyczności mediów ogromną troskę Kościoła o człowieka w całej mediosferze, która stała się integralną częścią naszego życia. Owa troska przejawia się w dwunastu sferach, do których zalicza się m.in. wzajemne otwarcie się na siebie mediów i Kościoła czy troska duchowość oraz formację ludzi mediów, a także o ewangelizację współczesnej kultury medialnej.
O wizualności wiary, specyfice języka obrazu w środkach społecznego przekazu, różnicach między komunikacją wizualną a ikonicznym odwzorowaniem rzeczywistości, a także o coraz większej roli ekranu w naszym życiu mówił, przybyły z Uniwersytetu Szczecińskiego, ks. dr hab. Andrzej Draguła.

Przedmiotem rozważań ks. dr hab. Andrzeja Adamskiego z UKSW było ukazanie Benedykta XVI jako teologa komunikacji cyfrowej. Prelegent podkreślał ogromną rolę tego papieża w tworzenie się nowej dziedziny teologii, jaką jest teologia mediów. Wskazał on również na fakt, że rewolucja komunikacji, według Benedykta XVI, to nie tylko postęp techniczny, lecz również głęboka przemiana kulturowa, która zmienia także sposób myślenia człowieka.
Ostatnim prelegentem był o. dr Mirosław Chmielewski z KUL, który w swoim przedłożeniu ukazał główne wyzwania, jakie generują nowe media dla komunikowania i przepowiadania wiary. W swych rozważaniach dokonał również próby definicji oraz charakterystyki kultury medialnej.

Konferencja, która stała się doskonałą okazją do przybliżenia myśli Kościoła na temat mediów, zorganizowana została przez Katedrę Współczesnych Form Przekazów Wiary KUL. Jej echa pojawiły się również lokalnych mediach. Zapraszamy do zapoznania się z relacjami TV KUL, TVP Lublin (od 18 min.), lubelskiego Gościa Niedzielnego oraz Katolickiego Radia Zamość, a także do naszej fotorelacji.

Relację napisał Mateusz Podlecki, doktorant I roku EM KUL

konferencja11052016

Program do pobrania w pliku PDF

share