Egzamin licencjacki z edukacji medialnej

Egzamin licencjacki z edukacji medialnej

Do egzaminu licencjackiego z edukacji medialnej przystąpiły dzisiaj dwie doktorantki naszej uczelni: p. Katarzyna Bojczuk oraz p. Izabela Durma. Gratulujemy zarówno doktorantkom, jak i wykładowcom katedry współczesnych form przekazu wiary – ks. dr hab. Jarosławowi Woźniakowi oraz o. dr Mirosławowi Chmielewskiemu.

Pani Katarzynie i pani Izabeli życzymy teraz jak najlepszej obrony rozprawy doktorskiej.

Trzeci doktorant – ks. Rafał Kusiak został zwolniony z egzaminu. Dwa lata wcześniej zdał swój egzamin na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

share