Edukacja Medialna ma nowego doktora

Edukacja Medialna ma nowego doktora

W dniu 22 maja 2018 r. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

Pani mgr lic. Agnieszki Teresy Szajdy

Tytuł pracy:
Kompetencje medialne nauczycieli religii w Archidiecezji Lubelskiej w świetle dokumentów Kościoła i badań własnych. Studium z edukacji medialnej

Promotor:
Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
Promotor pomocniczy: 
o. dr Mirosław Chmielewski CSsR

Recenzenci:
Ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas, UMK Toruń
P. dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW Warszawa

Gratulacje i serdeczności dla nowej Pani Doktor Edukacji Medialnej – Agnieszki Szajdy

share