Droga do doktoratu otwarta!

Droga do doktoratu otwarta!

W jubileuszowym roku 100 lat KUL, 27 doktorantów Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Wydziału Teologii otworzyło sobie drogę do doktoratu. Zdali oni egzamin i uzyskali stopień licencjata kanonicznego z teologii w czterech specjalizacjach: edukacja medialna, teologia pastoralna, duszpasterstwo rodzin i katechetyka. 
Gratulujemy i czekamy teraz na obrony doktorskie

share