Doktorat Dr Izabeli Piątek-Beliny oraz Ks. Dra Pawła Zubrzyckiego

Doktorat Dr Izabeli Piątek-Beliny oraz Ks. Dra Pawła Zubrzyckiego

Dwa doktoraty w jednym dniu, u jednego Promotora ks. dr hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL, Prorektora ds. Studenckich KUL. Gratulacje nowym Doktorom i Promotorowi!

Edukacja medialna:
Dr Izabela Patrycja Piątek Belina: „Między spektaklem a katechezą – oblicza śmierci we współczesnych przekazach medialnych. Studium z edukacji medialnej w świetle polskich i zagranicznych produkcji telewizyjnych”.

Recenzenci:
Ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ Rzeszów
Dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW Warszawa
Promotor pomocniczy: o. dr Mirosław Chmielewski CSsR, KUL

Katechetyka:
Ks. dr Paweł Zubrzycki: „Wychowanie chrześcijańskie osób niesłyszących i niedosłyszących w diecezji zamojsko-lubaczowskiej w latach 1992-2014. Studium katechetyczne w świetle badań uczestników diecezjalnych ośrodków duszpasterstwa specjalistycznego”.

Recenzenci: „
Ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ Rzeszów
Ks. bp dr hab. Mariusz Leszczyński

 

share