Biuletyn Edukacji Medialnej 2/2014

Biuletyn Edukacji Medialnej 2/2014

biuletyn-edukacji-medialnej[1]Zapraszamy do zapoznania się z tematyką kolejnego numeru Biuletynu Edukacji Medialnej. Jako czasopismo recenzowane stanowi dobre źródło informacji o badaniach podejmowanych przez naszą specjalizację.

Poniżej oraz pod tym linkiem możesz znaleźć spis treści numeru.


 

Kościół o nowych areopagach
The Church and social media

Papież Franciszek

Fragment przemówienia podczas audiencji dla uczestników Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu, 21 września 2013 r.


Osoba, rodzina, zdrowie a media

The person, health and media

Tadeusz Zasępa, Jarosław Woźniak
Médiá a rodina v kontexte Rímskej mimoriadnej synody
Media and family in the context of extraordinary Synod in Rome dedicated to the family

Michał Wyrostkiewicz
Manipulation and Communication – Manipulation as an Anti-Communicative Act
Manipulacja i komunikacja – manipulacja jako działanie antykomunikacyjne

Mirosław Chmielewski
Gender według Newsweek Polska. Dyskurs medialny wokół gender na łamach tygodnika Newsweek Polska w kontekście publikacji listu pasterskiego Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013
Gender according Newsweek Polska Media discourse about the notion of gender in “Newsweek Polska” weekly in the context of the Episcopal letter for the Sunday of the Holy Family in 2013

Katarzyna Zielińska-Król
Professional sport of disabled people in mass media

Agnieszka Szajda
Cyberbaiting wyzwaniem dla pedagoga szkolnego
Cyberbaiting as a challenge for the school pedagogue

 

Kultura, język a media
The culture, language and media

Andrzej Kiciński
Konieczność edukacji katechetów w medialny projekt Youcat
The necessity of education for catechists in Youcat media project

Iwona Ulfik-Jaworska
Adolescent Internet usage patterns: Exploring gender differences among Polish high school students
Wzorce korzystania z Internetu przez adolescentów: Badanie różnic płciowych wśród polskich licealistów

Mirosław Chmielewski
Dialog pomiędzy słowami. W poszukiwaniu nowych sposobów komunikacji słowa Bożego
Dialogue between words. In search of new ways of communicating the Holy Gospel

Jarosław Woźniak
Prasa parafialna w archidiecezji lubelskiej wobec nowej ewangelizacji
Parish bulletins in the Archdiocese of Lublin to the new evangelization

Damian Belina
Wymiary edukacji medialnej w szkole niemieckiej i obszary jej realizacji
The dimensions of the media education in German school and areas of its implementation

Izabela Piątek-Belina
Citizen Journalism jako nowa forma autoekspresji w świecie cyfrowym. Szanse i zagrożenia
Citizen Journalism as a new form of self-expression in the digital world. Opportunities and threats

 

Recenzje – Sprawozdania
Reviews – reports

Andrzej Kiciński
Kinga Pawlus, Taniec dla Boga, Wydawnictwo gloria24.pl., Kraków 2014 ss. 325.
Kinga Pawlus, “Dance for God”, Published by gloria24.pl., Kraków 2014 p. 325.

Jarosław Woźniak
Jacek Dąbała, Media i dziennikarstwo. Aksjologia – warsztat – tożsamość, TAiWPN UNIVERSITAS: Kraków 2014 ss. 157.
Jacek Dąbała, “Media and journalism. Axiology – workshop – identity”, TAiWPN UNIVERSITAS: Kraków 2014 p. 157

Barbara Mróz, Barbara Osterloff
Szkoła z perspektywy mistrzów – rozmowa o teatrze i kształceniu aktorów
School from the perspective of the masters – talk about theater and training actors

 

noty o autorach
A note about the authors

Wytyczne do publikacji

(źródło: http://www.kul.pl/2-2014,art_58332.html )

share

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia.
Rozumiem
x