Absolwenci

– 2017 –

 

dr Paweł Kucia
Tytuł pracy: Prasowy wizerunek pontyfikatu Benedykta XVI. Analiza jakościowa dyskursu „Polityki” i „Gościa Niedzielnego”. Studium z edukacji medialnej.

dr Damian Ziarkowski
Tytuł pracy: Kompetencje jako norma do interpretacji rzeczywistości duchowych w mediach. Studium z edukacji medialnej.

dr Izabela Patrycja Piątek-Belina
Tytuł pracy: Między spektaklem a katechezą – oblicza śmierci we współczesnych przekazach medialnych. Studium z edukacji medialnej w świetle polskich i zagranicznych produkcji telewizyjnych.

– 2016 –

s. mgr lic. Antonina Bernarda Kowalczyk OSB

mgr lic. Maria Białonoga-Gosik

ks. mgr lic. Mariusz Pastuszak

mgr lic. Ewelina Bal-Kargol

– 2015 –

ks. dr Grzegorz Umiński

Tytuł pracy: Diecezjalne strony internetowe w Polsce narzędziem nowej ewangelizacji. Studium z edukacji medialnej w świetle nauczania Kościoła powszechnego i badań własnych

dr Zakrzewska Justyna

Tytuł pracy: Obraz Kościoła katolickiego w wybranych polskich tygodnikach opiniotwórczych w czasie pontyfikatu Benedykta XVI (2005-2013). Promotor Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

– 2013 –

dr Anna Andrzejewska-Cioch

Tytuł pracy: Problem uzależnienia od Internetu wśród młodzieży gimnazjalnej

ks. dr Mariusz Krawiec

Tytuł pracy: Środki społecznego przekazu jako narzędzie ewangelizacji w świetle pism bł. Jakuba Alberione